Slider

« vissza

Azonnali fizetés: több mint egy gyors átutalás

Nehéz helyzetben lehettek a Magyar Nemzeti Bank szakértői, amikor arról kellett dönteniük, hogy milyen keresztnevet kapjon az azonnali fizetés. Vajon az „azonnali fizetés” vagy az „azonnali utalás” a helyesebb szóhasználat? A „fizet” igét általában akkor használjuk, amikor épp valamilyen áru vagy szolgáltatás ellenértékét egyenlítjük ki. Az „átutalás” esetében pedig sokkal inkább a bankközi, vagy a back office folyamatokra asszociálunk. A magyar azonnali fizetési projekt azonban sokkal több annál, minthogy csak a bankokat és a back office területeket érintené. A projekt keretében két a pénzforgalom fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű kiegészítő szolgáltatás is elindul (másodlagos számlaazonosítók, fizetési kérelem). Az országos projekt kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoportjának mandátuma például kiterjed a fizetési megoldások adatbeviteli módjának egységesítésére is. A bankok új benyújtási módokat fejlesztenek vállalati ügyfeleik számára, annak érdekében, hogy ne csak az egyedi, hanem a kötegelt vállalati utalások is azonnal teljesüljenek. A projekt hatóköre és várható hatása tehát messze túlmutat azon, hogy csak egy egyszerű back office projektként tekintsünk rá. Nincs ez máshogy a világ más országaiban sem. Az azonnali átutalás bevezetése általában összekapcsolódik egy magasabb szintű, modernizációs programmal. Érdemes tehát körülnézni, hogy más országokban hogyan lesz vagy lett az azonnali utalásból azonnali fizetés. Szelektált összeállításunkkal segítséget szeretnénk nyújtani minden érdeklődőnek és érintettnek abban, hogy minél sikeresebben tudjon részt venni az azonnali fizetési projektben, és hozzájárulni a magyar pénzforgalom és gazdaság modernizálásához. A külföldi országok példáit azonban nem tanácsos automatikusan másolni. Minden ország gazdasága, társadalma, pénzügyi kultúrája és ezért pénzforgalma is egyedi, és ezért egyedi fejlődési utat is jár be. Németországban például tömeges a csoportos és egyedi beszedések használata, miközben a Németországgal szomszédos Svájcban gyakorlatilag ismeretlen a beszedés fogalma. A külföldi példákat, tanulságokat tehát célszerű mindig a magyar társadalmi és gazdasági környezet specialitásait figyelembe véve vizsgálni és esetleg adaptálni.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság Faster Payments rendszere rossz csillagzat alatt született. A rendszer létrehozásáról még a 2007-es pénzügyi krízis előtt született döntés. A rendszer 2008. májusi indulását azonban már beárnyékolta a tomboló válság. A bankok mindennapjait és fejlesztéseit is hosszú évekig a túlélés és nem a modernizáció témája vezérelte. (És bármennyire is hihetetlennek hangzik, a 2008-as évben debütált az első iPhone, és a Facebooknak akkor még csak 100 millió felhasználója volt.) A Faster Payments csak a 2012-es év után vált igazán jelentőssé és dinamikussá. A rendszer bevezetése azonban így is nagy hatással volt az egész iparágra. Talán ennek is köszönhető, hogy az Egyesült Királyság open banking szabályozása szélesebb körű az európai szabályozásnál, és az ország 2016-ban megalkotott középtávú fizetési iparági stratégiájának számos elemét is a Faster Payments rendszerrel szerzett korai tapasztalatok inspirálták. Mindezekről és a Faster Payments-re épülő fizetési megoldásokról az alábbi oldalakon találhatók részletes információk:

http://www.fasterpayments.org.uk/

https://www.vocalink.com/payment-processing/faster-payments/

https://consultation.paymentsforum.uk/

https://www.openbanking.org.uk/

https://www.psr.org.uk/

https://paybybankapp.co.uk/

https://paym.co.uk/

Ausztrália

A tömeges felhasználás előtt 2017 februárjában megnyíló ausztrál azonnali fizetési rendszer bevezetését és a korai tapasztalatokat kiemelt figyelem kíséri. Ez az első olyan modern azonnali fizetési rendszer a világban, amelyet egy nagyméretű, fejlett gazdasággal és modern pénzforgalmi infrastruktúrával rendelkező országban vezetnek be, és amely egyben a bankszámlák közel teljes elérhetőségét biztosítja. A hasonló fejlettségű EURO övezetben és az USA esetében is még évekbe telhet az, hogy a bankok és bankszámlák többsége elérhetővé váljon az azonnali fizetési rendszerekben. A szinte teljes lefedettséget biztosító brit Faster Payments rendszer pedig nem alkalmas például arra, hogy az üzenetek közlemény rovata kibővített információkat tartalmazzon. Az ausztrál rendszer rendelkezik minden olyan jellemzővel, amit ma a fizetési szakma egy modern azonnali fizetési rendszertől elvár. Például több kiegészítő szolgáltatás is elérhető a rendszerben, melyek köre ráadásul folyamatosan bővül. A szolgáltatások elterjedését jelentős marketing tevékenység támogatja. Számos speciális funkcionalitás biztosítja a többféle másodlagos azonosító elterjedését és használatát. A B2B tranzakciók feldolgozását a több módon is kezelhető, kibővített közlemények segítik. A fizetési kérelem szolgáltatás is már az első naptól elérhető. Nem is csoda talán a funkcionalitások széles köre, mert Ausztráliában az azonnali fizetésnek egy nagyon fejlett pénzforgalomi infrastruktúrában kell megtalálnia a helyét és a szerepét.

https://www.nppa.com.au/

https://www.bpay.com.au/

http://www.apca.com.au/

http://australianpaymentscouncil.com.au/

https://www.bpay.com.au/Member-Financial-Institutions/Osko-by-BPAY.aspx

https://payid.com.au/

https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/new-payments-platform/

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok-ban 2017 végén indult el a TCH (The Clearing House) RTP (Real-Time Payments) azonnali fizetési rendszere. A rendszer indulását többéves tervezés és iparági egyeztetés előzte meg, amelyben a Federal Reserve vezető szerepet játszott. A fizetési rendszerek fejlesztésénél mindig nagy dilemma, hogy a felügyeleti szervek vagy a különböző iparági szövetségek, szervezetek a közösség érdekében milyen területeken és mélységben kényszerítsék ki a szabványosítást, egységesítést. Az Egyesült Államok szétaprózódott bankrendszere további kihívásokat jelent az azonnali fizetés elterjesztésében. A rendszer indulásakor csupán hat nagybank csatlakozott, de a TCH 2020-ra szeretné elérni, hogy az USA mind a 11 ezer bankja és hitelszövetkezete csatlakozzon, vagy elérhető legyen az RTP rendszerében.  Ezeken a témákon túl a Federal Reserve és a TCH közzétett dokumentumaiban szembetűnő a kiemelt figyelem a B2B tranzakciókra és a határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozóan.

https://fasterpaymentstaskforce.org/

https://www.theclearinghouse.org/

https://www.nacha.org/

Kanada

Kanada talán a legjobb példa arra, hogy milyen mélyreható változásokat is hozhat egy olyan átfogó modernizációs program, melynek központi eleme az utalások jóváírásának gyorsítása, az azonnali fizetés megvalósítása. Számos országban, így Kanadában is az új, általában már az azonnali rendszerek bevezetéséhez kötődik az átállás az ISO20022-es pénzforgalmi üzenetsztenderdre. Az ISO20022 sztenderd bevezetése elsősorban a fizetési rendszerek belföldi és nemzetközi interoperabilitásának megteremtését, és a kiterjesztett és strukturált közlemények révén a fizetések feldolgozásának automatizálását támogatja. Kanada programja ad egy lehetséges választ arra a dilemmára is, hogy érdemes-e megtartani az azonnali rendszer mellett a kötegelt feldolgozási módot, vagy a párhuzamosan működő kvázi azonnali fizetési rendszereket. Ugyan Kanada úgy döntött, hogy megtartja és továbbra is fejleszti a kötegelt feldolgozási módot, vannak olyan országok, melyek arra törekszenek, hogy minden fizetési műveletet azonnalivá tegyenek.

https://modernization.payments.ca/

https://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/

Svájc

Svájc nem azért került bele ebbe a válogatásba, mert rendelkezne, vagy épp építene egy modern azonnali fizetési rendszert. A svájci bankok az ország jegybanki tulajdonban lévő RTGS (real-time gross settlement system) rendszerét használják a kisösszegű utalások feldolgozására is, de a SIC (Swiss Interbank Clearing) névre hallgató rendszer – ahogy számos más RTGS rendszer sem- nem felel meg teljesen a modern azonnali fizetési rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek. Az azonnali fizetési rendszereket bevezető országok között azonban egyre jobban terjed az a felismerés, hogy a siker érdekében a sztenderdizációnak, az iparági együttműködésnek ki kell terjednie a fizetési folyamat azon szakaszára is, amelyben a végfelhasználó ügyfelek a fizetéseiket elindítják, kezdeményezik. A lassan a finisébe érő svájci modernizációs program egyik fontos komponense egy egységes QR-kód bevezetése, amelynek használatával automatizálható a fizetések kezdeményezése. A modernizációs program ezen túl még kiterjed az ISO20022 sztenderd széleskörű bevezetésére is.

https://www.paymentstandards.ch/en/home/standardization.html

https://www.paymentstandards.ch/en/home/schemes/payment-slips.html

https://www.six-interbank-clearing.com/en/home/standardization/payment-slips.html

Dél-Afrika

Dél-Afrika azonnali fizetési rendszere már 2007 óta működik, de a mai napig nem vált az ország pénzforgalmában egy sikeres, meghatározó fizetési rendszerré. Azért is érdemes figyelemmel kísérni az ország jelenleg futó modernizációs programját, mert ők már tanulhattak a múltban elkövetett hibákból. A leggyakrabban idézett hibák között található az azonnali utalás magas költsége, a nem egységes ügyfélélmény, és a limitált elérhetőség.  A dél-afrikai program másik érdekessége, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pénzügyi infrastruktúra fejlesztése megkönnyítse azon társadalmi rétegek kiszolgálását, akik jelenleg egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vesznek igénybe elektronikus fizetési szolgáltatásokat. Az azonnali fizetési rendszerektől sokan várják azt, hogy azok visszaszorítják, kiváltják a készpénz használatát. Dél-Afrika példája arra is rávilágít, hogy ennek megvalósulásához kiemelt figyelmet kell fordítani az elektronikus pénzforgalomtól valamilyen okból távol maradó, vagy azokat limitáltan használó társadalmi rétegekre is.

http://www.pasa.org.za/

https://www.bankservafrica.com/

Thaiföld

A fizetési módok piaca az iparág jellemzői miatt általában lassan változik. Az elektronikus fizetések esetében nagyon magas a fix költségek aránya, ami sokszor a változtatások kerékkötője is lehet. Az iparág hálózati jellege megköveteli, hogy a résztvevők többsége összehangolja fejlesztéseit. Ezekből az adottságokból következően sokszor szabályozói, állami részvétel, beavatkozás szükséges a halogatott fejlesztések megvalósulásához. Az azonnali fizetési rendszerek esetében is nagyon gyakori az állami szerepvállalás. A Bank of Thailand, az ország nemzeti bankja vezető szerepet játszik a fizetési rendszert modernizáló programban (National e-Payment Master Plan), amelynek csak egyik, de fontos pillére a PromptPay azonnali fizetési rendszer bevezetése. A PromptPay 2017 januári bevezetése óta már több mint 40 millió ügyfél, a lakosság fele regisztrált valamilyen másodlagos azonosítót a rendszerben fizetési műveletei lebonyolításához. Az állami szerepvállalás azonban nem korlátozódott arra, hogy katalizálja a fejlesztéseket. Az állami szervezetek minden országban a legnagyobb szereplői a pénzforgalomnak (nyugdíjak, szociális juttatások, adófizetések). A thai állami szereplők a rendszer használatában és promótálásában is aktív szerepet vállalnak. Ennek az aktív szerepvállalásnak is köszönhető az új fizetési módok gyors terjedése és a másodlagos azonosítók tömeges regisztrációja.

http://www.epayment.go.th/home/app/

https://www.bot.or.th/English/PaymentSystems/Pages/default.aspx

SEPA (Single Euro Payment Area)

A SEPA 2014-ben ért el egy jelentős mérföldkőhöz azzal, ahogy befejeződött az országok és bankok migrációja a SEPA fizetési sémákra. Ebben az évben kezdte meg működését a SEPA Council utódja az ERPB (Euro Retail Payments Board). A SEPA fókusza megváltozott, a sztenderdizációs munka folytatása mellett az innováció és a verseny elősegítése került előtérbe. A SEPA_Inst azonnali fizetési séma kidolgozása és az első pán-európai azonnali rendszer bevezetése is rekord gyorsasággal valósult meg, megelőzve például az amerikai és ausztrál fejlesztéseket is. Különösen kiemelkedő eredmény ez annak tudatában, hogy a SEPA a sztenderdizációban elért jelentős eredmények ellenére továbbra is olyan országokból áll, melyek pénzforgalmi szempontból esetenként nagyon eltérő igényeket fogalmaznak meg. Egyes országok pedig, ha szabályozott keretek között is, de megtartottak nemzeti pénzforgalmi sajátosságokat. A SEPA_Inst fizetési séma gyors bevezetése azért is volt fontos, mert azonnali fizetés nélkül nem lehet létrehozni egy hatékony open banking piacot. Az európai open banking szabályozás (PSD2, a felülvizsgált Payment Services Directive) a világ egyik legnagyobb fizetési piacán kényszeríti ki a banki számlavezetési szolgáltatásokhoz való hozzáférés megnyitását. A jogi szabályozáson túl azonban számos sztenderdizációs kezdeményezés van folyamatban annak érdekében, hogy a PSD2 szabályozás elérje kitűzött célját. Ezen kezdeményezések közül pán-európai jellege miatt kiemelkedik a Berlin Group által fejlesztett NextGenPSD2 szabályrendszer. A minél szélesebb körű és földrajzi kiterjedésű sztenderdizáció egyik nagy előnye az, hogy a kiskereskedelmi cégek könnyebben és olcsóbban fognak tudni olyan saját azonnali fizetési megoldásokat fejleszteni ügyfélbázisuk számára, mellyel egységesen és egyidejűleg tudnak egyszerre több európai országban is piacra lépni.

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html

https://www.berlin-group.org/

 

 

A felsorolt országok tapasztalatai és modernizációs programjainak részletei is megerősíthetnek minket abban, hogy Magyarország egy modern, a nemzetközi tapasztalatokra épülő azonnali fizetési infrastruktúrát épít. A modern infrastruktúra azonban csak egy nagyon fontos előfeltétele, és nem garanciája annak, hogy az ország az azonnali fizetésben rejlő hatalmas gazdaságfejlesztési potenciált minél nagyobb mértékben kiaknázza. Az ország EU tagsága a fizetési iparágban is számos előnnyel jár, de cserébe bizonyos kötöttségeket és adottságokat is el kell fogadnunk. Ezek az adottságok csak tovább növelik a fizetési iparág és minden gazdasági szereplő előtt álló feladatok komplexitását. Az azonnali utalásból tehát csak akkor lesz azonnali fizetés, ha erre a projektre a gazdaság minden szereplője egy történelmi modernizációs és digitalizációs lehetőségként tekint, és ennek tudatában és ennek megfelelően készül saját maga is az infrastruktúra 2019-es debütálására.