Slider

Giro Zrt.

A GIRO Zrt. a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában áll. Szolgáltatásain keresztül a hazai pénzforgalom egyik meghatározó szereplője. A GIRO Zrt. felel a belföldi bankok közötti elektronikus tranzakciók elszámolásáért.

A bankközi fizetési műveletek lebonyolításához központi rendszerekre van szükség

az elszámolásban résztvevők magas száma,
az elszámolt tranzakciók mennyisége,
az elszámolás stabilitása, biztonsága,
az elszámolás automatizáltsága,
az elszámolás időkritikussága,
valamint a költséghatékonyság miatt.

A fizetési folyamatban résztvevők számára a klíringházak biztosítják és fejlesztik a pénzügyi tranzakciók elszámolásához szükséges alapinfrastruktúrát, amivel biztosítja a gazdaságban a pénzforgalom hatékonyságát, és a fizetési műveletekhez kapcsolódó információk áramlását.

Két résztvevő közötti bilaterális kapcsolat esetén az elszámolás harmadik fél bevonása nélkül is hatékonyan elvégezhető. Több szereplő részvétele esetén, azonban a kommunikáció komplexitása egy központi, mindenki által elismert fél bevonását teszi szükségessé, ezek a központi szereplők a klíringházak.

A klíringház a bankok között biztosítja és működteti a fizetési rendszert. A pénzintézeteknek nem kell magas beruházási költségek mellett kiépíteni az elszámolást biztosító infrastruktúrát, hanem meghatározott feltételek teljesítése esetén elegendő a központi klíringházhoz, Magyarországon GIRO Zrt.-hez csatlakozni. Ez biztosítja a pénzforgalmi hálózat elérését.

A GIRO Zrt. feladata a pénzátutalási rendszer zökkenőmentes működtetése, a fizetési műveletek feldolgozása, a megbízások hibátlan teljesítése.