Slider

A GIROInstant szolgáltatás

A GIRO Zrt.-nek, mint a magyar pénzforgalom egyik meghatározó szereplőjének a bankközi elszámolásforgalmi szolgáltatás a legfontosabb és legnagyobb jelentőséggel bíró szolgáltatása. A bankközi forint utalások és beszedések biztonságos és költséghatékony feldolgozását a Bankközi Klíring Rendszer (BKR) keretein belül nyújtja. A BKR-en belül jelenleg két elszámolási rendszer – az InterGIRO1 és az InterGIRO2 – létezik (éjszakai, napközbeni).

Az azonnali fizetések bankközi elszámolási módja alapvetően eltér az InterGIROn alkalmazottól. A GIRO Zrt. egy új, az azonnali elszámolást megvalósító megoldást fejleszt és vezet be.

A BKR és a GIRO elszámolásforgalmi szolgáltatása 2019. július. 1-jén kiegészül az új GIROInstant rendszerrel.

A GIRO Zrt. a GIROInstant fejlesztése során kiemelten kezeli az alábbi célok megvalósítását:

 1. Rugalmas rendszer kialakítása (a rendszer könnyen bővíthető mind kapacitásban, mind funkcionalitásban)
 2. Nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés
 3. Nyílt szabványok alkalmazása
 4. Az innovatív, ráépülő szolgáltatások támogatása
 5. Magas szintű integráció az azonnali kiegészítő szolgáltatásokkal
 6. A készpénzhasználatot helyettesítő megoldások támogatása
 7. Széleskörű és magas szolgáltatási szint kialakítása

A GIROInstant jelentősége a pénzforgalomban

A GIROInstant megvalósulásával elérhető közelségbe kerül a pénzforgalomban a készpénz helyettesítése. Az azonnali fizetés minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami a készpénzes fizetést jellemzi.

Az azonnali fizetés gyakorlatilag a „készpénz nélküli készpénz”. A GIROInstant megteremti a hátteret ahhoz, hogy az azonnali fizetés költségekben és díjakban is versenyképes alternatívája legyen a készpénznek.

KLÍRINGHÁZAK

A klíringházak fontos szerepet töltenek be mind a pénz-, mind az elszámolásforgalomban. A pénzforgalom fejlődése során szinte mindig és minden földrajzi régióban kialakultak a központi szereplők. Megjelenésük jelentősen csökkentik a pénz és elszámolásforgalom költségeit és rizikóit.

Az azonnali fizetési rendszerek fejlesztése során kiemelkedő jelentőségük van a központi szereplőnek, a klíringháznak. A megbízások végrehajtása a bankok számára a hagyományos, nem időkritikus fizetési megbízásokkal összehasonlítva sokkal komplexebb. Az elszámolás során használt technológiák, szabványok, eljárások egységesítése ezért fontosak. Az azonnali fizetési rendszereket a világban mindenhol egy központi szereplő, általában egy klíringház bevonásával fejlesztik.

GIROInstant viszonya az InterGIRO platformokhoz

A GIRO elszámolásforgalmi rendszerei különböző elszámolási módokkal és eljárási renddel működnek. A beszedési típusú fizetési műveletek elszámolására kizárólag az InterGIRO1 használható. Az utalás típusú fizetési műveletek elszámolása a banki ügyfelek utalásaira az InterGIRO2 a felület.

Az Államkincstár és ügyfelei az átutalás típusú fizetési műveleteik elszámolására mindkét rendszert használják. Az elszámolásforgalom platformjai nem átjárhatók. Ez azt jelenti, hogy egy elszámolt utalás visszahívását ugyanazon kell kezdeményezni, amelyiken a visszahívandó utalás eredetileg elszámolásra került.

Az InterGIRO1 platform szabványa teljesen egyedi, míg az InterGIRO2 és a GIROInstant az európai SCT és SCT Inst szabványokra épülő, a hazai specifikumokkal kiegészített HCT és HCT_Inst szabványok. Az InterGIRO2 és a GIROInstant sem tekinthetők átjárhatóknak.

Az SCT Inst szabvány az SCT szabványra épül, ezért a HCT és a HCT_Inst szabványok üzenetei nagymértékben megegyeznek egymással. Ez megkönnyíti az IntergGIRO2-n elszámolt utalások „átvándorlását” a GIROInstant-ra.

Lehetőség van arra, hogy azokat a fizetési megbízásokat is a GIROInstant platformon számolják el, amelyekre nem vonatkozik az MNB pénzforgalmi rendeletében meghatározott azonnali teljesítési kötelezettség.  Ez vonatkozik a nagyobb összegű utalásokra is, mivel a GIROInstant nem korlátozza az egyedi utalások összegét.

GIROInstant helye az azonnali fizetési rendszerben

A jelenleg működő elektronikus fizetési megoldásokkal jellemzően csak korlátozott körben lehetséges fizetni. A felhasználási lehetőségek kiterjesztéséhez, az infrastruktúra összetettségének növelésére lenne szükség.

Az átutalások, beszedések és a kártyás tranzakciók működésének logikája még a korlátozott kommunikációs lehetőségekre épült, és így kismértékben használja ki a széles körben elérhetővé vált modern kommunikációs és adatátviteli szolgáltatások előnyeit.

A jelenlegi pénzügyi infrastruktúrák működési logikái az évtizedekkel korábbi technológiai megoldásokhoz alkalmazkodva alakultak ki: a műveletek lebonyolítására gyakran összetett és lassú adatfeldolgozási és kommunikációs folyamatokat használnak. Az elavult üzenetküldési módszerek és a lassú kommunikáció azt eredményezi, hogy a hagyományos pénzforgalmi infrastruktúrák csak korlátozottan képesek támogatni a pénzforgalmi innovációt.

Annak érdekében, hogy ne további párhuzamosan működő, szűk körben elterjedt, zárt rendszerek alakuljanak ki, hanem egymással versenyző, nyílt, átjárható piaci megoldások, egyrészt meg kell határozni közös szabályokat, amelyek minden szereplőre és azok minden szolgáltatására vonatkoznak, másrészt létre kell hozni egy olyan központi infrastruktúrát, amelyre ráépülhetnek a szereplők szolgáltatásai.

Lényeges, hogy az új azonnali fizetési szolgáltatás a lehető legtöbb fizetési helyzetben elektronikus fizetési lehetőséget biztosítson a készpénzhasználat mellett. Így lehetővé válhat, hogy a jelenlegi készpénzes tranzakciók minél szélesebb köre átcsatornázható legyen egy korszerű elektronikus fizetési mód forgalmába.

A GIROInstant IT rendszer biztosítja az egyes szolgáltatók/szereplők közötti pénzforgalmi kommunikációt, funkciója:

A  GIROInstant platform szolgáltatásai:

 • Azonnali forint átutalás,
 • Másodlagos számlaazonosítók,
 • Fizetési kérelem,

A pénzforgalmi szolgáltatók mindhárom szolgáltatást igénybe vehetik:

 • Azonnali forint átutalás,
 • Másodlagos számlaazonosítók,
 • Fizetési kérelmek

Nem pénzforgalmi szolgáltatók (kereskedők, állami intézmények, közüzemi szolgáltatók) számára a fizetési kérelem szolgáltatás lesz elérhető.
Egyéb pénzforgalmi szolgáltatók a másodlagos számlaazonosítók és fizetési kérelem lehetőségekre szerződhetnek.

Azonnali fizetés országos projekt

Az országos projekt támogatja a szereplők egymás közötti kommunikációját, valamint segíti őket abban, hogy az indulás határidejére készen álljanak a csatlakozásra.

Az országos projektről, valamint az aktuálisan zajló eseményekről részletesen a Magyar Nemzeti Bank oldalán tájékozódhat.

A projekt legfelsőbb döntéshozó szerve a Projekt Irányító Bizottság (PIB), a PIB elnöke az MNB pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnöke. A PIB-nek szerepe, hogy a munkacsoportokban felmerült, de ott el nem dönthető, a PIB közreműködését igénylő lényegi döntéséket meghozza, illetve szükség esetén más döntéshozókat bevonjon.

 

 • PIB tagok: az általuk képviselt szektorok folyamatos tájékoztatása és észrevételeik összegyűjtése.
 • Országos projektvezető: a szervezéssel kapcsolatos teendőket látja el.
 • Információs Fórum: az információáramlás és az érintettek széleskörű tájékoztatása

A főbb feladatkörökben a munkacsoportok fogják a részletes szakmai feladatokat elvégezni. A legnagyobb munkacsoport a GIRO Zrt. által vezetett Banki Csatlakozási Munkacsoport, amelynek keretében több almunkacsoport is létrejött. A Kiegészítő Szolgáltatási Munkacsoport a piaci jellegű kiegészítő szolgáltatások alapjaival, valamint az állami fizetési helyzetekben történő felhasználási lehetőségekkel (két külön munkacsoport keretében) egyaránt foglalkozik.

A Szabályozási Munkacsoport fő feladata a vonatkozó jogszabályi változások előkészítése és implementációja, míg a Tájékoztatási Munkacsoport a felhasználók felé történő tájékoztatásról gondoskodik.