Slider

HCT INST Szabálykönyv V2.1

Készítette

GIRO Zrt.

A Szabálykönyv innen tölthető le

A GIRO Zrt. kijelenti, hogy a jelen dokumentum tartalma nem végleges, fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentum tartalmát egyoldalúan megváltoztassa, különösen, de nem kizárólag akkor, ha jogszabály módosul, vagy a dokumentum tartalmát meghatározó bármely körülmény, vagy tény úgy változik, hogy az a dokumentum tartalmának a módosítását is igényli. Ezért a GIRO Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni, közvetlen és közvetett kárért, amely dokumentumot felhasználó, arra üzleti döntést alapozó, informatikai fejlesztést indító személyeknél keletkezik a dokumentum módosításával összefüggésben. A GIRO Zrt. a jelen dokumentum vonatkozásában megadja a jogot a Felhasználónak, hogy a jelen dokumentumot korlátlan számban a számítógépére letöltheti, adathordozókon tárolhatja, kinyomtathatja, saját célra használhatja, azonban a dokumentum – részeinek, vagy egészének – nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, átdolgozására, feldolgozására, bárminemű egyéb módosítására, fordítására kizárólag a GIRO Zrt. jogosult, illetve a Felhasználó vagy más személyek ezeket a jogokat kizárólag a GIRO Zrt. írásába foglalt engedélye alapján gyakorolhatják. Ezen jogok biztosítása nem jelenti a GIRO Zrt. részéről a fenti felelősség kizárás feloldását, vagy visszavonását.

HCT Inst Szabálykönyv v2.1

Oldalak száma: 56

© GIRO Zrt.

Budapest, 2018. október 31.

I. FEJEZET: A GIROINSTANT SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

II. FEJEZET: FOLYAMATÁBRÁK

III. FEJEZET: MELLÉKLETEK, ÁBRAJEGYZÉK