Slider

 << Vissza

I. FEJEZET: A GIROINSTANT SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

1. BEVEZETÉS

A HCT Inst megbízásokat¹ az év minden napján (0-24 óra között) folyamatosan feldolgozó, elszámoló és kiegyenlítő GIROInstant (GIROInst) szolgáltatás szabálykönyve az SCT Inst fizetési séma² előírásain kívül tartalmazza a magyar specialitásokat, az elszámolással és kiegyenlítéssel kapcsolatos funkciókat, és összhangban van a vonatkozó – pénzforgalmi – jogszabályi előírásokkal.
Az SCT Inst séma az azonnali átutalási megbízásokkal kapcsolatos feldolgozási folyamatokat és a banki feladatokat részletezi, az elszámolóház feladatait csak vázlatosan írja le.

1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA

A pénzügyi műveletek bankközi átjárhatóságának (interoperabilitásának) megvalósításához szükséges szabályok, folyamatleírások, gyakorlati tudnivalók és szabványok bemutatása.

A jelen dokumentum

 • tartalmazza a séma által meghatározott szabályok és kötelezettségek definícióját,
 • megbízható információt nyújt a séma funkcióiról,
 • bemutatja az elszámolással és kiegyenlítéssel kapcsolatos folyamatokat.

1.2. HIVATKOZÁSOK, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK

 

Azonosító Cím
EPC[1] szabályzatok, szabványok
EPC 004-16 SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME RULEBOOK
EPC 122-16 SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME INTERBANK IMPLEMENTATION GUIDELINES[2]
ISO Szabványok
ISO 20022 Financial Services – Universal Financial Industry message scheme
Vonatkozó jogi szabályozások
MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2017. MNB rendelete
Egyéb dokumentumok
HCT_INST_MIG v2.1 HCT_INST Message Implementation Guideline (Üzenet Implementációs Útmutató)
Fizetési kérelem szabálykönyv v2.1
Másodlagos számlaazonosító szabálykönyv v2.1
Likviditáskezelés v2.1 GIROInstant Likviditáskezelési ismertető

1.3. A DOKUMENTUM JELLEGE

A Szabálykönyv nem szabályzat, bármilyen hivatkozás a GIRO Zrt. vagy a rendszertag pénzforgalmi szolgáltató és / vagy a Közvetlen résztvevő jogaira, kötelezettségeire, vagy felelősségére a jelen dokumentumban a tájékoztatás célját szolgálja. A résztvevők kötelezettségeit, felelősségét és jogait a megfelelő – a jelen dokumentummal összhangban lévő – Szolgáltatási szerződések / Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

1.4. VÁLTOZÁSKÖVETÉS

 

Változat Megjelenés időpontja Tartalom, változás
v1.0 2017.07.31 HCT Inst Szabálykönyv első publikus változata
v1.1 2017.10.01 Banki észrevételek átvezetése

Szponzor és szponzorált szerepkör megszűntetése

Kiegészítő magyarázat és ábrák a letéti gyűjtőszámla és a teljesítési számlák egyenlegéhez

„Szakkifejezések és rövidítések” fejezet lecserélése

Változáslista beszúrása

v1.2 2017.12.15 Módosítás a vonatkozó MNB rendelet alapján

Banki észrevételek átvezetése

Gépelési hibák javítása

 

v2.0

 

2018.05.31 Strukturális és tartalmi átszerkesztés az implementálandó rendszer sajátosságainak figyelembe vételével.
 

v2.1

 

2018.10.31 Banki javaslatok és tesztelői tapasztalatok átvezetése a HCT_INST MIG v2.1-ben leírtakkal összhangban

 • Gépelési hibák javítása
 • Magyar sajátosságok módosítása és bővítése
 • Kedvezményezett általi visszautasítási kódok feltüntetése
 • Szakkifejezések frissítése
 • Változáslista beszúrása

2. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A GIRO Zrt. – mint rendszerüzemeltető – által működtetett GIROInstant rendszeren megvalósuló szolgáltatások nyílt szabványokon alapulnak. A feldolgozás manuális beavatkozást nem igényel (STP5)

2.1. A GIROINSTANT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

2.1.1. ALAPFUNKCIÓK

2.1.1.1. HCT Inst fizetési séma szerinti fizetési műveletek elszámolása és kiegyenlítése

Az elszámolás és kiegyenlítés

 1. előrefinanszírozottan,
 2. folyamatosan (az év minden napján),
 3. valós időben,
 4. fizetési műveletenként,
 5. a GIROInstant-beli teljesítési számlákon nyilvántartott egyedi Közvetlen résztvevői egyenlegek terhére történik, az MNB-nél lévő letéti gyűjtőszámlán elhelyezett fedezetek mellett.

2.1.2. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

Másodlagos számlaazonosítók

A másodlagos számlaazonosítók kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos információk külön Szabálykönyvben találhatók. A pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei kezdeményezhetnek azonnali átutalási megbízást másodlagos számlaazonosítóval is, de a pénzforgalmi szolgáltatótól a GIROInstant felé az átutalási üzenetet minden esetben IBAN formátumú számlaszámmal és a hozzá tartozó bank azonosítóval kell benyújtani.

Fizetési kérelem

A Fizetési kérelem szolgáltatással kapcsolatos információk külön Szabálykönyvben találhatók.

2.2. A HCT INST SÉMA SZERINTI FELDOLGOZÁS JELLEMZŐI

2.2.1. FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TÍPUSAI, AZONOSITÓI ÉS INDOKAI

Típus: eredeti megbízás (átutalás) vagy átutalást követő („VISSZA”) tranzakció

A típust és a pénzhordozó vagy értesítés tulajdonságot az üzenet-azonosító határozza meg:

 • pacs.nnn – a bankok egyenlegét módosító, vagy az egyenleg-módosításról értesítő megbízás (payment clearing and settlement),
 • camt.nnn – a bankok egyenlegét nem módosító értesítés (cash management)

Átutalást követő („vissza”) tranzakció esetén plusz információ megadása szükséges

 • hivatkozás az előzmény-átutalásra,
 • a tranzakció indításának indoka
 • végső státusz jelentés hiánya (kezdeményező Közvetlen résztvevő),
 • kedvezményezett Közvetlen résztvevő visszaigazolása az átutalás
  – teljesítésről, az átutalt összeg kedvezményezett ügyfél általi (azonnali vagy későbbi) elérhetőségéről (ACSP vagy ACWC),
  – visszautasításáról (RJCT és a visszautasítás indoka),
 • a kezdeményező Közvetlen résztvevő vagy az ügyfél indoka az átutalás visszahívására,
 • a kedvezményezett Közvetlen résztvevő visszajelzése a visszahívás
  – teljesítéséről és az összeg visszautalásáról,
  – a visszahívás elutasításáról és az elutasítás indokáról.

A GIROInstant szolgáltatás

 • ellenőrzi
  • a megbízás üzenet- és tételazonosítójának egyediségét üzenettípuson belül,
  • az indok érvényességét a
   • kezdeményező Közvetlen résztvevő által a visszahívásra adott válaszokban,
  • kedvezményezett Közvetlen résztvevő általi pozitív visszaigazolásban (ACSP vagy ACWC).
 • Érvénytelen indok esetén az érintett megbízás feldolgozása abbamarad
  • visszahívás és válaszai esetén érvénytelen indokra utaló (HU76) hibakóddal visszautasításra kerül,
  • helytelen pozitív válasz esetén Időhatár letelt hibakóddal (a végső státusz jelentésben);
 • nem ellenőrzi
 • a dátumokban az év érvényességét (a befogadási dátum kivételével),
 • a BIC és IBAN-beli bankszervkód (Hitelesítő Tábla szerinti) összetartozását,
 • a bankszervkód (Hitelesítő Tábla szerinti) érvényességét,
 • az IBAN-beli magyar számlaszám felépítésének helyességét,
  • kedvezményezett résztvevő által az átutalásra adott negatív visszajelzésben az indok kódját.
   A kedvezményezett résztvevők használhatják a bankok közötti megállapodások szerinti és / vagy az ISO 20022 honlapon elérhető kódlistában szereplő visszautasítási kódokat,
  • a visszahívásban és a visszahívás-válaszokban hivatkozott eredeti átutalás adatainakhelyességét, nem párosítja a vissza tranzakciókban feltüntetett adatok tartalmát a hivatkozott eredeti átutalás adataival.
   A vissza” tranzakciót benyújtó résztvevő kötelessége, hogy a vissza” tranzakcióban az eredeti átutalás minden – a szabványban előírt – adatára pontosan hivatkozzék.

A táblázatban példaként feltüntettünk néhány ISO20022 szabvány szerinti visszautasítási kódot.

típus üzenet név / azonosító kezdeményező / küldő visszajelzés / indok
átutalás pacs.008 átutaló / kötelezett Közvetlen résztvevő
státusz-üzenet

pozitív visszajelzés

pacs.002 kedvezményezett Közvetlen résztvevő az átutalt összeg az ügyfél számára

– azonnal elérhető: ACSP

– később érhető el: ACWC

státusz-üzenet

negatív visszajelzés

(visszautasítás)

pacs.002 kedvezményezett Közvetlen résztvevő az átutalás visszautasítva: RJCT, mert a kedvezményezett

– számlaszáma érvénytelen: AC03

– számlaszáma zárolva: AC06

– számlaszáma bezárva: AC07

– számlaszámára nem könyvelhető ez a típusú megbízás: AG03

– ügyfél elhunyt: MD07

visszahívás camt.056 átutaló / kötelezett Közvetlen résztvevő – ismételt küldés: DUPL

– technikai probléma: TECH

– pénzmosás gyanú: FRAD

átutaló / kötelezett ügyfél – ügyfél által kezdeményezett visszahívás: CUST

– helytelen összeg: AM09

– helytelen IBAN: AC03

visszahívás teljesítése,

az összeg visszautalása

pacs.004 átutalás kedvezményezett Közvetlen résztvevője – visszahívást követő visszautalás: FOCR

(Following Cancellation Request)

visszahívás elutasítása camt.029 átutalás kedvezményezett Közvetlen résztvevője a visszahívási kérés elutasítva: RJCR, mert

– kedvezményezett ügyfél megtagadta a visszafizetést: CUST

– törvényi előírás: LEGL

– a visszahívott összeg már visszautalva: ARDT

– a számla lezárva: AC04

– fedezethiány: AM04

– az ügyfél nem válaszolt a visszahívási kérésre: NOAS

– nem érkezett a visszahívásban hivatkozott átutalás: NOOR

kivizsgálási üzenet pacs.028 átutaló / kötelezett Közvetlen résztvevő a GIROInstant

– ismételten kiküldi a végső státusz jelentést, vagy

– jelzi, hogy nem érkezett be a hivatkozott átutalás: NOOR

végső státusz üzenet

az átutalási folyamat befejeződött

pacs.002 GIROInstant hibás / nem teljesíthető / nem továbbított átutalás: RJCT

– kötelezett Közvetlen részvevői fedezethiány: AM04

– nem egyedi azonosító: AM05

– érvénytelen devizanem: CURR

– érvénytelen összeg: AM01 / AM12 (fillér > 0)

– túl késői küldés (az időpecséthez képest): AB06

– érvénytelen időpecsét: DT01

Megjegyzés: a jelen táblázat példaként csak néhány visszautasítási indokot tartalmaz.
A részletes ellenőrzési feltételek és a visszautasítási indokok a HCT_INST MIG dokumentumban találhatók.

hibátlan, a kedvezményezettnek továbbított átutalás

– a kedvezményezett bank határidőn belüli válasza esetén

– ha a válasz helyes, értelmezhető, akkor a kedvezményezett bank
által küldött visszajelzési kód

– ha a válasz értelmezhetetlen, akkor az indok: határidő letelt
AB05 (kötelezett Közvetlen résztvevő)
TM01 (kedvezményezett Közvetlen résztvevő)

– a kedvezményezett bank határidőn túli válasza esetén

az átutalás feldolgozása a határidő letelte miatt befejeződött:

AB05 (kötelezett Közvetlen résztvevő)
TM01 (kedvezményezett Közvetlen résztvevő)

Megjegyzés: mindkét érintett fél, azaz a kezdeményező és a kedvezményezett Közvetlen résztvevő is megkapja az üzenetet.

visszajelzés értelmezhetetlen megbízásokról GIROInstant olyan SOAP üzenetben értesítjük a küldőt a nem értelmezhető üzeneteknél, aminek törzse csak azt tartalmazza, hogy „invalid <üzenettípus>” pl. az alábbi esetekben:

– formátum-hiba (XSD),

– érvénytelen karakterek,

– beküldés jogosulatlan végpontról

 

 • 1 HCT Inst – Instant Hungarian Credit Transfer , magyar sajátosságokkal kiegészített SCT Inst fizetési séma
 • 2 SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) SCHEME RULEBOOK
  EPC 004-16 version 1.1
  Issue date: 18 October 2017
  Date effective: 21 November 2017
 • 3 European Payments Council / Európai Pénzügyi Tanács
 • 4 A szabványok felépítésének és használatának – fejlesztést elősegítő – részletezését az SCT Inst Alkalmazási Útmutatóval összhangban kialakított HCT Inst MIG tartalmazza