Slider

<< Vissza

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET: ADATHALMAZOK

BANKKÖZI ADATHALMAZ (DS-02)

Azonosító DS-02
Név Bankközi adathalmaz
Leírás Ez az adathalmaz a bankközi fizetési üzenet adattartalmát írja le (kötelező adatok, ha máshogy nincs jelezve).

Szabályok:

Ha a Kezdeményező a DS-02 mezőjére vonatkozó információt adott meg (kivéve az AT-45 attribútumot), ami a mindenkori jogi és szabályozói követelmények alá tartozik, akkor azt a bankközi üzenetben meg kell jeleníteni.
Ha a Kezdeményező és a Kezdeményező bankja külön megállapodott egyedi bankoldali feldolgozásban, akkor a Kezdeményező bankja a DS-02 üzenetet az AT-45 attribútum nélkül küldheti a Kedvezményezett bankjának.

Attribútumok Attribútumok Használati szabályok
AT-01 Kezdeményező számlájának IBAN száma A Kezdeményező fizetési számlája (csak IBAN), amely terhelendő a HCT Inst megbízás esetén.
AT-02 Kezdeményező neve Az információnak tartalmaznia kell a terhelendő fizetési számla tulajdonosának nevét.
AT-03 Kezdeményező címe (választható) Az információnak tartalmaznia kell a terhelendő fizetési számla tulajdonosának címét.
AT-04 A HCT Inst forintban kifejezett összege Átutalás összege, ami tartalmazza a HUF pénznem kódot, valamint az értéket egész számban kifejezve, két tizedes jegy pontosságig, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett.
AT-05 Közlemény (választható) A közlemény legfeljebb 140 karakter lehet az EACT szabvány előírásainak megfelelően. A szabvány meghatározza azokat az elemeket, amelyek lehetővé teszik az üzleti partnerek közötti automatizált kifizetések feldolgozását. A szabványra vonatkozó további információk a következő weboldalon találhatók:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=
eact_standard_for_unstructured_remittance_information
AT-06 Kezdeményező bankjának BIC kódja ISO 9362 szerint képzett, SWIFT által nyilvántartott kód.
AT-08 Tényleges fizető neve (választható) A ténylegesen fizető fél az a személy, aki reprezentálja vagy kapcsolatban áll a Kezdeményezővel.

Bármilyen kifizetéssel kapcsolatos utalás a tényleges fizetőre nem jelenti azt, hogy ez a személy kezdeményező, vagy egyébként fizetni szándékozó fél lenne, illetve hogy szerződés kötelezné vagy felhatalmazná bármely fizetési kötelezettséggel kapcsolatban. Nem az átutalásban szereplő terhelendő számla tulajdonosa, hanem egy harmadik fél, a kedvezményezett partnere, aki a kedvezményezett részére fizet.

AT-09 Tényleges fizető azonosítója (választható) A Kezdeményező által megjelölt kód, amely változatlanul átadásra kerül a Kedvezményezett részére.
AT-10 Kezdeményező azonosítója (választható) A Kezdeményező által megjelölt kód, amely változatlanul átadásra kerül a Kedvezményezett részére.
AT-20 Kedvezményezett számlájának IBAN száma A nemzetközi bankszámlaszám, amely egyedileg azonosítja az ügyfél fizetési számláját egy adott pénzügyi intézménynél az ISO 13616 szabvány szerint.
AT-21 Kedvezményezett neve A Kezdeményező által megjelölt Kedvezményezett neve.
AT-22 Kedvezményezett címe (választható) A Kezdeményező által megjelölt Kedvezményezett címe.
AT-23 Kedvezményezett bank BIC kódja Kötelező attribútum a DS-02 adathalmazban.
AT-24 Kedvezményezett azonosítója (választható) A Kezdeményező által megjelölt kód.
AT-28 Tényleges kedvezményezett neve (választható) Annak a személynek a neve, aki kapcsolatban áll azzal, aki felé a Kezdeményező kifizetést indít.
A ténylegesen kedvezményezett fél az a személy, aki reprezentálja vagy kapcsolatban áll azzal, akinek a részére az átutalást a Kedvezményezett fogadja.Bármilyen kifizetéssel kapcsolatos utalás a tényleges kedvezményezett számára nem jelenti azt, hogy ez a személy kedvezményezett lenne, illetve hogy szerződés kötelezné vagy felhatalmazná bármely fizetési kötelezettséggel kapcsolatban.Nem az átutalásban szereplő jóváírandó számla tulajdonosa, hanem egy harmadik fél, aki számára a vele kapcsolatban álló kedvezményezett az átutalt összeget fogadja.
AT-29 Tényleges kedvezményezett azonosítója (választható) A Kezdeményező által megjelölt kód, amely változatlanul átadásra kerül a Kedvezményezett részére.
AT-40 A HCT Inst séma azonosító kódja Ez a kód megkülönbözteti a HCT Inst tranzakciókat minden egyéb más séma tranzakcióitól.
AT-41 Kezdeményező hivatkozása a HCT Inst megbízásra
(EndToEndId)
Az átutalást kezdeményező egyedi azonosítója a HCT Inst tranzakcióra vonatkozólag a Kezdeményező Bank számára (EndToEndId).Ezt a hivatkozást az HCT Inst tranzakció kezelésének teljes folyamata során továbbítják, az átvételtől a tranzakció életútjának végéig. Az átutalási lánc bármely résztvevője által használandó hivatkozás a műveletre (pl. visszahívás, visszautalás vagy utólagos egyeztetés esetén). Az átutalást kezdeményezőtől nem kérhetnek semmilyen más hivatkozási információt, amit a HCT Inst tranzakció azonosítására vissza kell adnia. Az átutalást kezdeményezőnek meg kell határoznia a hivatkozás belső szerkezetét; de az elvárás csak annyi, hogy a hivatkozás az átutalást kezdeményező számára értelmezhető legyen.
AT-42 Az átutalás teljesítésének napja a HCT Inst üzenetben Az a dátum, amikor a Kezdeményező Bank és a Kedvezményezett Bank közötti átutalással kapcsolatos kötelezettségek teljesülnek. A Kezdeményező Bank üzenete tartalmazza a kért elszámolási dátumot, míg a Kedvezményezett Banknak küldött üzenet tartalmazza a tényleges elszámolási dátumot.
AT-43 Kezdeményező Bank hivatkozása a HCT Inst üzenetre
(TxId)
Az átutaló bankja által megadott műveleti hivatkozás, amit változtatás nélkül megkap a Kedvezményezett bankja (TxId).
AT-44 A HCT Inst megbízás jogcíme (választható) Az HCT Inst átutalás jogcímének célja az HCT Inst megbízás mögöttes tartalma, vagyis az ilyen tranzakció jellegére vonatkozó információ.
AT-45 A HCT Inst megbízás kategória jogcíme (választható) A kategória jogcím az átutalási tranzakció átfogó jellegére vonatkozó információ, ami különféle célokat szolgálhat: a Kezdeményező vagy a Kedvezményezett bankja erre alapozva meghatározott feldolgozási szoláltatást kínálhat. Csak az átutaló külön kérésére továbbítható ez az adat a Kedvezményezett bankjának.
AT-50 A HCT Inst tranzakció időbélyege Az Időbélyeg határozza meg a megbízás feldolgozásának kezdetét, amelyet a Kezdeményező Banknak kell az üzenetbe beilleszteni. Az időbélyegnek ezredmásodpercben kifejezett pontos időpontot kell tartalmaznia.
Technikai jellemzők Üzleti szempontból a HCT Inst tranzakció mindig egyedi átutalásnak minősül, egy Kezdeményező és egy Kedvezményezett számlája között.
Megjegyzések Ezen attribútumok üzleti követelményeket tükröznek és nem a HCT Inst Üzenet Implementációs Útmutatóban leírt mezőket definiálnak

Megerősítő Üzenet (DS-03)

Azonosító DS-03
Név Megerősítő Üzenet
Leírás Ez az adathalmaz egy HCT Inst tranzakció pozitív vagy negatív megerősítő üzenet adatait tartalmazza, amit azonnal meg kell küldeni a Kezdeményező bank számára. Szintén ez az adathalmaz kerül kiküldésre a GIROInstant által a Kedvezményezett Banknak negatív megerősítő üzenet formájában, ha a Kedvezményezett Bank nem válaszolt a GIROInstant számára az időbélyeg által meghatározott time-out időkereten belül.
Negatív megerősítő üzenet (RJCT kód) attribútuma Attribútumok Használati szabályok
AT-06 Kezdeményező bankjának BIC kódja Kezdeményező bankjának BIC kódja
AT-41 Az átutalást kezdeményező hivatkozása a HCT Inst megbízásra (EndToEndId) Kezdeményező bankjának hivatkozása az üzenetben
AT-43 Az átutalást kezdeményező Bank hivatkozása a HCT Inst üzenetre (TxId) Kezdeményező bankjának hivatkozása az üzenetben
AT-R1 “R” (vissza) üzenet típus Értéktartománya:
•Visszautasítás
• Visszahívás
AT-R2 “R” (vissza) üzenetet kezdeményező fél típusának azonosítója Visszautasítás
üzenetekre használható értékek:
• CSM/GIROInst
• Kedvezményezett bank
Visszahívás
üzenetekre vonatkozó értékek:
• A Kezdeményező
• Kezdeményező bankja
AT-R3 A HCT Inst átutalás visszautasítási okára vonatkozó kód A Kedvezményezett bank elutasításának okai a következők:
• Time-out – idő túllépés.
• Az összeg meghaladja az HCT Inst tranzakcióra érvényes maximum limitet, vagy a kedvezményezett bank által meghatározott egyedi fogadási limitet
• A bankszámla címe érvénytelen
• Blokkolt bankszámla, oka nincs megadva
• Lezárt bankszámla
• A bankszámla azonosító érvénytelen (azaz érvénytelen IBAN vagy a számlaszám nem létezik)
• A bankazonosító helytelen (azaz érvénytelen BIC)
• Kedvezményezett elhunyt
• Kedvezményezett rendelkezése alapján
• Az ilyen típusú számlán tiltott átutalási tranzakció
• Duplikált fizetés
• A művelet / tranzakció kód helytelen, érvénytelen formátum
• Szabályozási ok
• Az ok nincs megadva
AT-R4 Visszautasítás kezdeményezőjének egyedi hivatkozása (státusz ID) Ezt a hivatkozást a HCT Inst tranzakció elutasítását kezdeményező fél határozza meg, az üzenetet továbbítani kell a Kezdeményező bankjához, illetve opcionálisan a Kezdeményezőnek. Ezt az információt kell továbbítania az elutasítás kezdeményezőjének a Kezdeményező vagy a Kezdeményező bankjának kérésére az elutasítás okának tisztázása érdekében.
Pozitív megerősítő üzenet AT-06 Kezdeményező bankjának BIC kódja Kezdeményező bankjának BIC kódja aki a pozitív megerősítő üzenetet küldi
AT-41 Az átutalást kezdeményező hivatkozása a HCT Inst megbízásra (EndToEndId) Kezdeményező bankjának hivatkozása az üzenetben
AT-43 Az átutalást kezdeményező hivatkozása a HCT Inst üzenetre (TxId) Kezdeményező bankjának hivatkozása az üzenetben
AT-51 A Kedvezményezett Bankjának hivatkozása a HCT Inst tranzakcióra
(státusz ID)
A Kedvezményezett Bank hivatkozása a HCT Inst tranzakcióra, amelyet a Kezdeményező bankjához változatlanul kell eljuttatni.

KEZDEMÉNYEZŐ BANK ÁLTAL KÜLDÖTT KIVIZSGÁLÁS (DS-07)

Azonosító DS-07
Név Kezdeményező bank által küldött HCT Inst tranzakció kivizsgálásának adathalmaza
Leírás Ez az adathalmaz azt a tartalmat írja le, amelyet a Kezdeményező Bank küldhet egy HCT Inst tranzakció kivizsgálására, ha a time-out leteltét követően 5 másodpercig nem kapott megerősítő üzenetet.
Attribútumok Attribútumok Használati szabályok
AT-41 Az átutalást kezdeményező hivatkozása a HCT Inst megbízásra (EndToEndId) Kezdeményező bankjának hivatkozása a kivizsgálandó üzenetre.
AT-43 Az átutalást kezdeményező Bank hivatkozása a HCT Inst üzenetre (TxId) Kezdeményező bankjának hivatkozása a kivizsgálandó üzenetre.
AT-50 A HCT Inst tranzakció időbélyege Ez az időbélyeg határozza meg a teljesítési idő kezdetét, amelyet a Kezdeményező Banknak kell beilleszteni az üzenetbe. Az időbélyegnek ezredmásodpercben kifejezett pontos időpontot kell tartalmaznia.

Visszahívás (DS-05)

Azonosító DS-05
Név A HCT Inst visszahívásának adathalmaza
Leírás Ez az adathalmaz azon minimális információkat tartalmazza, amelyet Kezdeményező Banknak kell a Kedvezményezett Bankjához kell küldenie.
Attribútumok Attribútumok Használati szabályok
A pontos másolata az eredeti Bankközi üzenetnek (DS-02),amire a visszahívás vonatkozik.
AT-04 A HCT Inst összege forintban Átutalás összege, ami tartalmazza a HUF pénznem kódot, az értéket egész számban kifejezve, két tizedes jegy pontosságig, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett.
AT-48 A visszahívás okának kódja A Kezdeményező Bank határozza meg, aki kezdeményezi a visszahívást. A Kedvezményezett Bank arra használhatja ezt a kódot, hogy tájékoztassa a Kedvezményezettet a visszahívás okáról.
A kódok a következők:
duplikált küldés
technikai probléma miatti hibás HCT Inst tranzakció(k)
visszaéléssel összefüggésbe hozható HCT Inst tranzakció.
AT-49 Kiegészítő Információ az AT-48-hoz. A visszahívás
okának kódja
Amikor a visszahívás oka “visszaélés eredetű HCT Inst”, a Kezdeményező Bank ezt az attribútumot használhatja azAT-48-ra vonatkozó további információ megadására. A szövegnek értelmezhetőnek kell lennie a Kedvezményezett Bank részére. A Kedvezményezett Bank nem köteles eljárni a kapott információk alapján.
AT-R2 “R” (vissza) üzenetet kezdeményező fél típusának azonosítója Visszahívás üzenetekre vonatkozó értékek:
• A Kezdeményező
• Kezdeményező bankja
AT-R6 Visszahívás kezdeményezőjének egyedi hivatkozása Ezt a hivatkozást az a bank határozza meg, amely kezdeményezi a HCT Inst tranzakció visszahívását. Ezt a visszahívási üzenetet továbbítani kell a Kedvezményezett Bankjához és opcionálisan a Kedvezményezettnek is. A Kedvezményezettnek vagy a Kedvezményezett bankjának a Kezdeményező bankja részére további információt kérő megkereséseikben erre az azonosítóra is hivatkozni kell.
Megjegyzések Az AT-49 attribútum kivételével a többi attribútum üzleti követelményeket tükröz, és nem a HCT_Inst Üzenet Implementációs Útmutatóban leírt mezőket definiálja.

VISSZAHÍVÁSRA ADOTT VÁLASZ (DS-06)

Azonosító DS-06
Név Egy HCT Inst visszahívására adott válasz adathalmaz
Leírás Ez az adathalmaz egy HCT Inst visszahívására adott válasz adatait tartalmazza.
Visszahívásra adott pozitív válasz attribútumai Attribútumok Használati szabályok
A pontos másolata az eredeti Bankközi üzenetnek (DS-02) amire a visszahívás vonatkozik. A GIROInstant nem végez párosítást.
AT-46 Visszahívás pozitív válaszával visszautalt összeg forintban Ez az összeg ugyanaz lehet, mint az AT-04, ha nincs AT-47. Ha a visszahívás pozitív válaszának díja szerepel az AT-47-ben, akkor ez az összeg megegyezik az AT-04 és AT-47 közötti különbséggel.Az összeg az értéket egész számban kifejezve, két tizedes jegy pontosságig, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett.
AT-47 A visszahívásra adott pozitív válasz díja forintban (választható) Átutalás összege, ami tartalmazza a HUF pénznem kódot, valamint az értéket egész számban kifejezve, két tizedes jegy pontosságig, de a tizedes vesszőt után kizárólag 0 érték megengedett.
AT-R1 “R” (vissza) üzenet típus Ez a kód teszi lehetővé a vissza tranzakció típusának jelzését az átutaláson. A mező értéke: visszahívás vagy visszautasítás
AT-R2 “R” (vissza) üzenetet kezdeményező fél típusának azonosítója Ez az attribútum a visszautasítás, vagy a visszahívás üzenet kezdeményezőjének típusát tartalmazza.Tartalma lehet:
• A Kezdeményező
• Kezdeményező bankja
AT-R6 Visszahívás kezdeményezőjének egyedi hivatkozása
AT-R7 A visszahívás pozitív válaszának elszámolási dátuma A visszautalás bankközi teljesítésének/kiegyenlítésének dátuma.
Visszahívásra adott negatív válasz attribútumai A pontos másolata az eredeti Bankközi üzenetnek (DS-02) amire a visszahívás vonatkozik.
AT-R5 Visszahívás negatív válaszának okát megadó kód A kódok a következők:
• Kedvezményezett által a visszautalás megtagadása
• Jogi okok
• Lezárt bankszámla
• Fedezethiány a bankszámlán
• Nincs válasz a Kedvezményezettől
• Eredeti átutalás nem érkezett
• Már visszautalták a pénz (visszafordított tranzakció)
Megjegyzések Ezen attribútumok üzleti követelményeket tükröznek, és nem a HCT_Inst Üzenet Implementációs Útmutatóban leírt mezőket
definiálnak.

KEZDEMÉNYEZŐ ÁLTAL INDÍTOTT VISSZAHÍVÁSI KÉRÉS (DS-08)

Azonosító DS-08
Név Kezdeményező által indított visszahívási kérés adathalmaz
Leírás Ez az adathalmaz azon minimális információkat tartalmazza, amelyet a Kezdeményező Bank küld a Kezdeményező által indított visszahívási kérésre.
Attribútumok Attribútumok Használati szabályok
Az eredeti bankközi (DS-02) adathalmaz, amire a Kezdeményező által indított visszahívási kérés vonatkozik.
AT-52 Kezdeményező által küldött visszahívási kérés okát jelölő kód Ez a kód írja le a Kezdeményező által indított visszahívási kérésnek az okát. A kódot a Kezdeményezőtől kapott input adatok alapján a Kezdeményező Bankja határozza meg, amely a visszahívási kérelmet indítja.
A kódok a következők:
• A Kedvezményezett számlájának hibás egyedi azonosítója
• Rossz összeg
• A kezdeményező kérésére bármilyen indokolás nélkül
• Állapotfrissítés kérése.
AT-53 A Kezdeményező Bank egyedi azonosítója a Kezdeményező által indított visszahívási kérésre vonatkozólag Az azonosítót a Kezdeményező Bank határozza meg, amely kezdeményezi a visszahívási kérést a Kezdeményező által indított eredeti HCT Inst tranzakcióra vonatkozóan. Ezt a Kedvezményezett bankjának kell továbbítani.
AT-54 Kiegészítő Információ az AT-52 attribútumhoz, a kezdeményező visszahívás kérésének okára vonatkozó kód A Kezdeményező Bank ezt az attribútumot használhatja az AT-52-re vonatkozó további információk megadására. A szövegnek értelmezhetőnek kell lennie a Kezdeményező által indított visszahívási kérést fogadó Kedvezményezett Bank számára, amely köteles eljárni a kapott információk alapján.
Megjegyzések Ezen attribútumok üzleti követelményeket tükröznek, és nem a HCT_Inst Üzenet Implementációs Útmutatóban leírt mezőket definiálnak. Ha az okot jelölő kód „Státusz frissítés kérése” akkor a DS-02 attribútum helyett az eredeti Kezdeményező által indított visszahívási kérés pontos másolatát kell megadni.

Válasz a kezdeményező által indított visszahívási kérésre (DS-09)

Azonosító DS-09
Név A Kezdeményező által indított visszahívási kérésre adott válasz adathalmaza
Leírás Ez az adathalmaz a Kezdeményező által indított visszahívási kérésre adott Kedvezményezett banki válasz attribútumait tartalmazza
Attribútumok a pozitív válaszhoz Attribútumok Használati szabályok
A pontos másolata az eredeti Bankközi üzenetnek (DS-02), amire a Kezdeményező által indított visszahívási kérés vonatkozik.
AT-53 A Kezdeményező Bank egyedi azonosítója a Kezdeményező által indított visszahívási kérésre vonatkozólag Az azonosítót a Kezdeményező Bank határozza meg, amely kezdeményezi a visszahívási kérést a Kezdeményező által indított eredeti HCT Inst tranzakcióra vonatkozóan. Ezt az azonosítót a Kedvezményezett bankjának kell
továbbítani.
AT-55 A Kezdeményező által indított visszahívási kérés
pozitív válaszában visszautalt összeg forintban
Az összeg forintban, egész számban kifejezve, két tizedes
jegyre, de a tizedes vessző után csak 0 érték megengedett.
AT-56 A Kezdeményező által indított visszahívási kérés pozitív válaszának elszámolási dátuma Az a dátum, amikor a visszautalt összeget a GIROInstant platform lekönyveli.
AT-58 A Kezdeményező által indított visszahívási kérés pozitív válaszának díja forintban A Visszahívásra adott pozitív válasz díja, (amennyiben)az nem nulla. Az összeg egész számban kifejezve, két tizedes jegyre, de a tizedes vessző után kizárólag 0 érték megengedett
Attribútumok a negatív válaszhoz Attribútumok Használati szabályok
A pontos másolata az eredeti Bankközi üzenetnek (DS-02), amire a Kezdeményező által indított visszahívási kérés vonatkozik.
AT-53 A Kezdeményező Bank egyedi azonosítója a Kezdeményező által indított visszahívási kérésre vonatkozólag Az azonosítót a Kezdeményező Bank határozza meg, amely kezdeményezi a visszahívási kérést a Kezdeményező által indított eredeti HCT Inst tranzakcióra vonatkozóan. Ezt a Kedvezményezett bankjának kell továbbítani.
AT-57 A Kezdeményező által indított visszahívási kérés elutasításának okát jelölő kód. A kódok határozzák meg a Kezdeményező által indított visszahívási kérés elutasításának okát.
A kódok lehetnek:
• A Kedvezményezett elutasítása
• Fedezethiány a bankszámlán
• Nincs válasz a Kedvezményezettől
• Már visszautalták a pénz (visszafordított tranzakció).
AT-59 Minden rendelkezésre álló információ, ami az összeg jogi úton történő visszaigénylésére vonatkozik, amennyiben az okot jelölő kód: ’a Kedvezményezett számlájának helytelen egyedi azonosítója’ (választható) Az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a Kedvezményezett Bank a Kedvezményezettre vonatkozó minden információt rendelkezésre bocsát. Ez megadja a Kezdeményezőnek a jogi kereset benyújtásához szükséges
összes információt. Ez egy opcionális attribútum.
Megjegyzések Ezen attribútumok üzleti követelményeket tükröznek, nem a HCT_Inst Üzenet Implementációs Útmutatóban leírt mezőket definiálnak.

2. MELLÉKLET: ELVÁRT ÉS MAXIMÁLIS VÉGREHAJTÁSI IDŐ

IDŐBÉLYEG

Az elvárt és maximális végrehajtási idők mérésének egzakt módjára az időbélyeg szolgál, amit minden résztvevőnek figyelnie kell. A tranzakció időbélyegét a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója határozza meg a megbízás befogadása és az ügyfélhitelesítés megtörténte után.
A tranzakció idejének végrehajtási ideje akkor kezdődik, miután a fizető fél megbízását az első pénzforgalmi szolgáltató befogadta és az ügyfélhitelesítés megtörtént. Amennyiben a két esemény sorrendje fordított, akkor a későbbi esemény időpontja kerül az időbélyegbe (ezredmásodperc, azaz milliszekundum pontossággal).
Ez az időbélyeg kerül a HCT Inst megbízásba (ld. AT-50 attribútum). Az időbélyeg értéke számít a tranzakció végrehajtás kezdeti idejének.

ELVÁRT VÉGREHAJTÁSI IDŐ

Az ügyfélhitelesítés és időbélyeg elhelyezése után a tranzakció a Kezdeményező Bankjától a GIROInstant rendszeren keresztül el kell jusson a Kedvezményezett bankjához, aki visszajelzést küld, hogy jóvá tudja-e írni a fizetési művelet összegét vagy sem. Amennyiben jóvá tudja írni a tranzakció összegét, a GIROInstant elvégzi az elszámolást és kiegyenlítést és ezt jelzi a Kedvezményezett bankjának.
A fenti folyamatra 5 másodperc áll rendelkezésre (10. ábra).
A Kedvezményezett Bank visszajelzést küld a Kezdeményező Bank számára a tranzakció elfogadásáról (pozitív megerősítő üzenet formájában) vagy a tranzakció elutasításáról (negatív megerősítő üzenet formájában), amire szintén 5 másodperc áll rendelkezésre (11. ábra).

 • pozitív visszaigazolás: az összeg elérhetővé tehető a kedvezményezett ügyfél számára azonnal (ACSP visszaigazolási kód) vagy később, pl. ha a kedvezményezett ügyfél számlaszáma EGT–n kívüli pénznemű számlát jelez (ACWC visszaigazolási kód);
  A Kedvezményezett bank teljesítési számlájának jóváírásáról értesítő, a GIROInstant által küldött végső státusz jelentés vétele után a Kedvezményezett ügyfél számára azonnal elérhetővé kell tenni az átutalt összeget (ACSP visszaigazolási kód esetén);
 • negatív visszaigazolás: az átutalásban jelzett kedvezményezetti bankszámlára nem írható jóvá (RJCT visszaigazolási kód és a visszautasítás konkrét indoka);

A Kezdeményező Banknak a sikertelen megerősítő üzenetről azonnal értesítenie kell a Kezdeményező ügyfelet. Ezen értesítési kötelezettség alól csak a szabályozói követelmények miatti elutasított tranzakciók a kivételek (pl. pénzmosás gyanúja miatt elutasított tranzakciók).
Az elvárt végrehajtási időt a GIROInstant rendszer nem vizsgálja, csak naplózza, kötelező jellegű betartását az MNB pénzforgalmi rendelete írja elő.

Az alábbi ábra a HCT Inst tranzakció elvárt végrehajtási idejére vonatkozó folyamatlépéseket tartalmazza.

9. ábra – Az elvárt végrehajtási idő folyamatábrája

AZ 5+5 MÁSODPERC ESEMÉNYEI

Az alábbi két ábra az előző folyamatábra alapján az első és a második 5 másodperc eseményeit szemlélteti.

10. ábra – Az elvárt végrehajtási idő folyamatábrája – első 5 másodperc

11. ábra – Az elvárt végrehajtási idő folyamatábrája – második 5 másodperc

MAXIMÁLIS VÉGREHAJTÁSI IDŐ, AZAZ TIME-OUT HATÁRIDŐ

Az elvárt végrehajtási idő mellett a séma meghatároz egy maximális végrehajtási időt, azaz time-out határidőt is, ami a rendkívüli helyzetek időzítésére vonatkozik. A Kezdeményező Bank által elhelyezett időbélyegtől számított 20 másodpercen belül a GIROInstant vagy negatív, vagy pozitív visszajelzést kell, hogy kapjon a Kedvezményezett Bankjától a HCT Inst tranzakció állapotáról.
A HCT Inst tranzakció a következő esetekben kerül elutasításra időtúllépés miatt:

 1. A Kezdeményező Bank felől a Kedvezményezett Bank irányába bármelyik résztvevő el kell, hogy utasítsa a HCT Inst tranzakciót, ha hozzá az eredeti tranzakció a time-out idő után érkezett.
  Amelyik résztvevőnél a time-out határidő letelik, az a HCT Inst tranzakciót el kell utasítsa negatív megerősítő üzenet formájában, „időtúllépés” okot feltüntetve.
 2. A GIROInstant is elutasítja a tranzakciót, ha az időbélyegtől számított 20 másodpercen belül nem kap se pozitív se negatív megerősítő üzenetet a Kedvezményezett Bankjától. Ebben az esetben a GIROInstant azonnal negatív megerősítő üzenetet küld a Kezdeményező és a Kedvezményezett Bank számára is az „időtúllépés” okot feltüntetve.

Kezdeményező Bank nem utasíthatja el a HCT Inst tranzakciót arra hivatkozva, hogy letelt a time-out határidő. Meg kell várni a megerősítő üzenetet a GIROInstant-tól, ami vagy a Kedvezményezett Banktól vagy az elszámoló platformtól ered. A Kezdeményező Banknak fent kell tartani az ügyfélszámlán történő zárolást addig a pillanatig, amíg nem kap végső státusz üzenetet a rendszer résztvevőitől.
A time-out határidő letelte után a pozitív vagy negatív megerősítő üzenetnek el kell jutnia a Kezdeményező Bankjáig 5 másodpercen belül, azaz a Kezdeményező bank által megjelölt időbélyeghez viszonyítva 25. másodpercen belül.
Az alábbi ábra a HCT Inst tranzakció time-out határidejére vonatkozó folyamatlépéseket ábrázolja.

12. ábra – A time-out határidő folyamatábrája

3. MELLÉKLET: MAGYAR SAJÁTOSSÁGOK

Ez a fejezet az SCT_Inst sémától, ill. az ISO 20022 szabványtól való magyar sajátosságok miatti eltéréseket foglalja össze.

KARAKTERKÉSZLET

A HCT Inst üzenet text típusú mezőiben (ha azok nem azonosítók) az UTF-8 szerinti összes alapkarakteren (a 32-126 közötti tartományban) kívül kizárólag a (128 fölötti „extended” ASCII tartományban található) magyar ékezetes karakterek használhatók.

DEVIZANEM

A HCT Inst megbízásokban a devizanem kizárólag magyar forint (HUF) lehet.

ÖSSZEGHATÁR

Az SCT Inst séma szerint csak az előre meghatározott összeg alatt indíthatók azonnali átutalások.
A HCT Inst megbízásokban a jogszabályi előírás szerinti 10 000 000 Ft-os értékhatár feletti átutalási összeg is szerepelhet, ugyanis a résztvevők – bilaterálisan vagy többoldalúan – ennél nagyobb összeg feldolgozásában is megállapodhatnak. A GIROInstant nem ellenőrzi az átutalt összeg nagyságát. Az üzenetben átadott összeg törtrésze (amennyiben átadásra kerül) kötelezően 00.

EGYEDISÉG IDŐHATÁRA

A megbízások üzenet – és tranzakció – azonosítóinak 7 naptári napon keresztül egyedinek kell lenniük, azonos üzenettípuson belül. Az időtartalmat az SCT Inst séma ezt nem definiálja.
Amennyiben az azonosító nem egyedi az üzenettípuson belül, a tranzakciót a rendszer visszautasítja.

HIBAKÓDOK

Amennyiben az ISO 20022 kódlistában nem szereplő indok miatt visszautasításra kerül egy HCT Inst megbízás, akkor a GIROInstant-ban magyar – HUnn – hibakód utal a visszautasítás okára.

VISSZAHÍVÁS ÉS VÁLASZAI

Míg az SCT Inst legfeljebb 10 napos visszahívás időkorlátot szab, addig a HCT Inst szabályai szerint a Kezdeményező bank – az azonnali átutalás után – legfeljebb 30 . (harmincadik) napon belül indíthat visszahívás tranzakciót, amelynek indokai lehetnek például: technikai hiba, véletlen megismételt (duplum) tranzakció, pénzmosás gyanúja, stb. Míg az SCT Inst legfeljebb 10 napos visszahívás-válaszidő korlátot szab, addig a HCT Inst szabályai szerint a Kedvezményezett bankjának legfeljebb 30 nap áll rendelkezésére a visszahívás megválaszolására.

IDŐMÉRÉS PONTOSSÁGA

A végrehajtási idő kezdetét jelző időbélyeget ezredmásodperc pontossággal kell megadni.
Az időbélyeget a vonatkozó MNB Rendelet szerint azzal az időponttal szükséges megadni, amikor „a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához a fizetési megbízás beérkezett, és a hitelesítés megtörtént”.
Ha a fizető fél ügyfél-hitelesítése már az átutalási megbízás kezdeményezése előtt megtörtént, akkor az időbélyeg az átutalási megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való érkezését jelzi.
Ha a fizető fél ügyfél-hitelesítése az átutalási megbízás kezdeményezése előtt nem történt meg, akkor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az ügyfél-hitelesítést követően készíti el és helyezi a HCT Inst megbízásra az időbélyeget.

MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ JELZÉSE

A HCT Inst átutalási megbízásban jelölni kell, hogy a Kedvezményezett ügyfél (fizető ügyfél általi) vagy fizetési kérelem esetében a Kötelezett ügyfél (kedvezményezett ügyfél általi) a megbízást másodlagos számlaazonosítóval adta meg, amelyet a bankjának vagy szolgáltatójának az azonnali átutalásban vagy fizetési kérelemben szerepeltetnie kell.

FIZETÉSI KÉRELEMRE ADOTT HCT INST VÁLASZ

A fizetési kérelmet teljesítő HCT Inst megbízásban két mező hordozza azt az információt, amiből egyértelműen látszik, hogy az adott azonnali tranzakció egy fizetési kérelemre történő válasz:

 • Az azonnali átutalás EndToEndIdentification mezőjében kell megismételni a fizetési kérelem EndToEndIdentification mezőjét, amellyel egyértelműen garantált a két tranzakciótípus összekapcsolása (ld MIG: ”RTP-REF” nevű magyar szabály)
 • Az azonnali megbízás PaymentIdentification / InstructionIdentification mezőjében pedig jelezni kell többek között, hogy az adott megbízás fizetési kérelmet teljesít (ld MIG ”RTP-IND” nevű magyar szabály)

A következő – MIG-ben részletezett – magyar szabályok pedig lehetővé teszik, hogy a fizetési kérelem információtartalma megjelenjen, kibővítésre kerüljön az azonnali utalásban (szintén az InstructionIdentification mezőben):

 • ”RTP-MOD” a fizetési kérelem összegének módosíthatósága
 • ”RTP-PART” módosítható összeg esetén a részletfizetés sorszáma
 • ”RTP-LAST” módosítható összeg esetén az utolsó fizetés jelzése
 • ”RTP-AMT” a fizetési kérelem eredeti összege (az átutalás InstructedAmount mezőjében)

FIZETŐ FÉL JELZÉSE A MEGBÍZÁSOKBAN

Az átutalásban lehetséges, de nem kötelező feltüntetni, hogy melyik bank a GIROInstant díjának fizetője (FEE-PAYER): a megbízás kötelezettjének bankja(DEBT), vagy kedvezményezett (CRED) bankja, vagy az említettek megosztva (SHAR).

A GIRO Zrt. díjszabását külön dokumentum fogja tartalmazni.  Előfordulhat, hogy a díjszabás nem  használja a díjak kiszámításához ezt a mezőt.

Megjegyzés
A FEE-PAYER, RTP-IND, RTP-MOD, RTP-PART, RTP-LAST és H-SWIFT ugyanabban a választható kitöltésű, Payment Identification/InstructionIdentification (Lásd HCT_Inst Üzenet Implementációs Útmutató) mezőben szerepelhet az alábbiak szerint:

 • [FEE-PAYER][RTP-IND][[RTP-MOD][RTP-PART][RTP-LAST]][H-SWIFT]

Példák a fizető fél, ill. a fizetési kérelem adatainak jelzésére:

 1. SHAR (osztott költségfizetés)
 2. CRED-R-M3 (a költséget a Kedvezményezett fizeti, a tranzakció módosítható összegű fizetési kérelmet egyenlít ki, ez a 3. részletfizetés)
 3. DEBT-R-M (a költséget a Kezdeményező fizeti, a tranzakció módosítható összegű fizetési kérelmet egyenlít ki)
 4. -R (a tranzakció fizetési kérelmet egyenlít ki)
 5. -R-M2F (a tranzakció módosítható összegű fizetési kérelmet egyenlít ki, ez a 2., egyben utolsó részlet)
 6. CRED-R-M15F (a költséget a Kedvezményezett fizeti, a tranzakció módosítható összegű fizetési kérelmet egyenlít ki, ez a 15., egyben utolsó részlet).

Fizetési helyzet típusa
Az átutalásban szabványos ISO 20022 kóddal, vagy a résztvevők által konszenzussal kialakított saját
(H-TYPE jelzetű) kóddal megjeleníthető az átutalás fizetési helyzetének típusa (a DS-02 adathalmaz
AT-44 jelzetű Purpose mezőjében), pl. fizikai vásárlás, online vásárlás, számlafizetés, P2P pénzküldés stb.

A fizetési kérelemre adott teljesítő átutalásban a fizetési kérelemben szereplő fizetési helyzet kódját kell szerepeltetni.
swift átutalás jelzése
A HCT_INST (pacs.008 azonosítójú) átutalásban lehetséges feltüntetni a SWIFT MT103 üzenettel kezdeményezett átutalás azonosítóját (H-SWIFT jelzet, érték: -S<tranzakció-azonosító>)
Adathordozó megjelenítése
Az átutalásban (a Regulatory Reporting blokkban) feltüntetendő az adathordozó típusának kódja
(H-DATA/1) és azonosítója (H-DATA/2) az alábbiak szerint:

kód magyarázat
CustomerID Ügyfélazonosító (számlafizetéseknél)
CredTranID Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója
InvoiceID Számla vagy nyugta azonosító
LoyaltyID Törzsvásárlói vagy kedvezményrendszer azonosítója
MerchDevID Kereskedői eszköz (pénztárgép, POS) azonosító
NAVCheckID NAV ellenőrzőkód
ShopID Kereskedelmi egység, bolt azonosító

4. MELLÉKLET: VISSZAUTASÍTÁSI KÓDOK

Az azonnali átutalás alapszolgáltatás nem ellenőrzi a címzett (Kedvezményezett fél szolgáltatója) által az átutalásra adott negatív visszajelzésben a visszautasítási kód tartalmát.
A Kedvezményezett fél szolgáltatója használhatja az ISO 20022 honlapon elérhető kódlistában szereplő kódokat, továbbá a Kezdeményező fél szolgáltatójával kötött előzetes bilaterális megállapodás szerinti kódokat is. Ez utóbbi esetben a kódok használatának valamennyi következményét az érintett feleknek kell viselniük.

 

Az alábbi táblázatban feltüntettük a javasolt ISO20022 szabvány szerinti visszautasítási kódokat, eredeti sorszámmal (#) és magyarázattal (az „ExternalCodeSets_3Q2017_30Nov2017_v1.xls” alapján)

 

Identification
# Code Name Definition
12 AC03 InvalidCreditorAccountNumber Creditor account number invalid or missing
14 AC04 ClosedAccountNumber Account number specified has been closed on the bank of account’s books
17 AC07 ClosedCreditorAccountNumber Account number specified has been closed on the bank of account’s books.
21 AC11 InvalidCreditorAccountCurrency Creditor account currency is invalid or missing
22 AC12 InvalidAccountType Account type missing or invalid.
Generic usage if cannot specify between group and payment information levels
24 AC13 InvalidCreditorAccountType Creditor account type missing or invalid
25 AG01 TransactionForbidden Transaction forbidden on this type of account (formerly NoAgreement)
27 AG03 TransactionNotSupported Transaction type not supported/authorized on this account
32 AG08 InvalidAccessRights Transaction failed due to invalid or missing user or access right
38 AM02 NotAllowedAmount Specific transaction/message amount is greater than allowed maximum
41 AM05 Duplication Duplication
49 AM14 AmountExceedsAgreedLimit Transaction amount exceeds limits agreed between bank and client
56 AM21 LimitExceeded Transaction amount exceeds limits agreed between bank and client.
59 BE01 InconsistenWithEndCustomer Transaction amount exceeds limits agreed between bank and client
60 BE04 MissingCreditorAddress Specification of creditor’s address, which is required for payment, is missing/not correct (formerly IncorrectCreditorAddress).

 

Identification
# Code Name Definition
62 BE06 UnknownEndCustomer End customer specified is not known at associated Sort/National Bank Code or does no longer exist in the books
73 BE17 InvalidCreditorIdentificationCode Creditor or Ultimate Creditor identification code missing or invalid
74 BE18 InvalidContactDetails Contact details missing or invalid
79 CH03 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInFuture Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the future
80 CH04 RequestedExecutionDateOrRequestedCollectionDateTooFarInPast Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date is too far in the past
84 CH11 CreditorIdentifierIncorrect Value in Creditor Identifier is incorrect
85 CH12 CreditorIdentifierNotUnambiguouslyAtTransaction-Level Creditor Identifier is ambiguous at Transaction Level
100 DS02 OrderCancelled An authorized user has cancelled the order
102 DS04 OrderRejected The order was rejected by the bank side (for reasons concerning content)
141 DU01 DuplicateMessageID Message Identification is not unique.
143 DU02 DuplicateTransaction Transaction is not unique.
144 DU04 DuplicateEndToEndID End To End ID is not unique.
151 FF01 Invalid File Format File Format incomplete or invalid
158 FF08 InvalidEndToEndId End to End Id missing or invalid
167 MD07 EndCustomerDeceased End customer is deceased.
169 MS03 NotSpecifiedReasonAgent Generated Reason has not been specified by agent.
170 NARR Narrative Reason is provided as narrative information in the additional reason information.
177 RC07 InvalidCreditorBICIdentifier Creditor BIC identifier is invalid or missing
184 RF01 NotUniqueTransactionReference Transaction reference is not unique within the message.
188 RR04 RegulatoryReason Regulatory Reason
189 RR05 RegulatoryInformationInvalid Regulatory or Central Bank Reporting information missing, incomplete or invalid.
205 TD02 FileNonReadable The file cannot be read (e.g. unknown format)
206 TD03 IncorrectFileStructure The file format is incomplete or invalid

5. MELLÉKLET: CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A GIROInstant szolgáltatáshoz a Pénzforgalmi szolgáltatók és egyéb klíring tagok, azaz fizetési számlát vezető, pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó jogi személyek csatlakozhatnak.
A GIROInstant a csatlakozókat a bankazonosítójukkal (BIC – Business Identifier Code) azonosítja.
A résztvevők csatlakozási módja lehet közvetlen és közvetett, amit a GIROInstant tart nyilván.

 1. Közvetlen résztvevők: A GIROInstant szolgáltatást saját kommunikációs végpontjáról éri el, ugyanakkor VIBER számlával és GIROInstant Teljesítési számlával is rendelkezik. A Közvetlen résztvevő által kezdeményezett, ill. neki címzett tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése a Teljesítési számláján történik.
 2. Közvetett résztvevők: Olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely a GIROInstant szolgáltatást csak – egy vele erre a célra szerződött – Közvetlen résztvevőn keresztül éri el. A Közvetett résztvevő minden pénzügyi műveletének következményeit, így annak likviditását is, a vele erre a célra szerződött Közvetlen résztvevő viseli és biztosítja. A Közvetlen és a vele szerződött Közvetett résztvevő együttes azonnali fizetési forgalmának elszámolása és kiegyenlítése a Közvetlen résztvevő teljesítési számláján történhet.

6. MELLÉKLET: RIPORTOK

Végső státusz riport

A GIROInstant rendszerben az egyes tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése azonnal megtörténik, amikor a kedvezményezett Közvetlen résztvevő által – az átutalásra – küldött pozitív Státusz jelentésből a GIROInstant elkészítette a végső státusz jelentést (pacs.002), illetve a Kezdeményező Közvetlen résztvevő megkapta a visszahívás pozitív válaszaként a visszautalást (pacs.004). Az elszámolás és kiegyenlítés során az azonnali tranzakció értékével azonnal megterhelésre kerül a küldő fél teljesítési számlája és ezzel egyidejűleg az összeg jóváírásra kerül a fogadó fél teljesítési számláján.

Egyeztető riportok

Az egyeztetés, rekonsziliáció célja bizonyosság szerzése arról, hogy minden szereplő pontosan ugyanazokat a tranzakciókat dolgozta fel. Amennyiben a rekonsziliáció során eltérés merül fel, azokban az esetekben további egyeztetésekre van szükség.
A rekonsziliáció végrehajtásához a GIROInstant-ban bevezetésre kerültek az úgynevezett Rekonsziliációs ciklusok. Az egyes Rekonsziliációs ciklusok óránként követik egymást, így minden naptári napon 24 darab Rekonsziliációs ciklus van. Az egyes rekonsziliációs ciklusok egész órakor végződnek, ,a nap utolsó ciklusa így 00:00-kor zárul. Minden egyes tranzakció, a GIROInstant-ban történő befogadásakor automatikusan besorolásra kerül egy Rekonsziliációs ciklusba. Amint az adott ciklus zárási időpontja elérkezett, a tranzakciók automatikusan a következő ciklusba sorolódnak be, így a GIROInstant rendszer biztosítja, hogy minden egyes tranzakció csak egy Rekonsziliációs ciklusban szerepeljen.

A rekonsziliáció elvégzése a Közvetlen résztvevők feladata. A GIROInstant rendszer Rekonsziliációs ciklusonként és az elszámolási nap végén riportokat készít valamennyi Közvetlen résztvevő saját tranzakcióiról, továbbá az egyes Közvetlen résztvevőkhöz tartozó Közvetett résztvevők tranzakcióiról. A riportokban csak lezárt, a végstátuszt elért tranzakciók vannak, azaz a riportok összeállításával a rendszer megvárja, hogy minden releváns tranzakció elérje végstátuszát.


Napközbeni riportok

 • CRR

Az Rekonsziliációs ciklusok végén kiküldésre kerülnek az úgynevezett CRR-ek (Cycle Reconciliation Report), melyek az adott Közvetlen résztvevő és a hozzá tartozó Közvetett résztvevőinek, az adott ciklusban feldolgozott kimenő és bejövő pacs.008 és pacs.004 üzeneteit tartalmazzák darabszám és összeg szerinti összesítésben, illetve küldő- és fogadó fél szerinti bontásban is.

A CRR formája: XML.

 • CTR

Szintén a Rekonsziliációs ciklusok végén készül el az úgynevezett CTR (Cycle Transaction Report), mely tranzakciónként, tételesen tartalmazza az adott Közvetlen résztvevő és a hozzá tartozó Közvetett résztvevők tranzakcióit. A résztvevők tranzakciói 3 csoportot alkotnak:

 • Sikeres, küldött tranzakciók: a résztvevő által indított sikeres (könyvelt) üzenetek

– pacs.008 (CT – Credit Transfer),
– pacs.004 (RCT – Returned Credit Transfer),
– camt.056 (REC – Recall),
– camt.029 (RNK – Recall Not Acknowledged),
– pacs.028 (INV – Investigation),
– pain.013 (PAR – Payment Activation Request) és
– pain.014 (PARSR – PAR Status Report).

 • Sikeres, fogadott tranzakciók: a résztvevő által fogadott sikeres (könyvelt) üzenetek

– pacs.008 (CT – Credit Transfer),
– pacs.004 (RCT – Recalled Credit Transfer),
– camt.056 (REC – Recall),
– camt.029 (RNK – Recall Not Acknowledged),
– pain.013 (PAR – Payment Activation Request) és
– pain.014 (PARSR – PAR Status Report).

 • Sikertelen tranzakciók: a résztvevő által indított sikertelen (visszautasított) üzenetek

– pacs.008 (CT – Credit Transfer),
– pacs.004 (RCT – Recalled Credit Transfer),
– camt.056 (REC – Recall),
– camt.029 (RNK – Recall Not Acknowledged),
– pacs.028 (INV – Investigation),
– pain.013 (PAR – Payment Activation Request) és
– pain.014 (PARSR – PAR Status Report).

A résztvevők üzenetei mellett a riportban, külön részben megtalálhatóak a Közvetlen résztvevőhöz tartozó – lezárt – fedezetmódosítási üzenetek (VIBER / HKNY üzenetek) is. A sikeres és sikertelen fedezetmódosító üzenetek külön csoportban találhatóak.

A riportban – többek között – megtalálhatók még a Közvetlen résztvevő nyitó és záró könyvelt egyenlegei is.

A CTR riportot a Közvetlen résztvevőknek kell letölteniük API-n, vagy a GIROInstant Monitoron keresztül, azokat a rendszer nem küldi ki automatikusan.
A CTR formája: XML.
Nap végi riportok

 • DRRA naptári napok végén, az utolsó Rekonsziliációs ciklus zárásakor (azaz 00:00-kor), az aktuális napközbeni riport (CRR) mellett a GIROInstant rendszer elkészíti az úgynevezett DRR-t (Daily Reconciliation Report), amely a teljes naptári napra tartalmazza az adott Közvetlen résztvevő és a hozzá tartozó Közvetett résztvevők kimenő és bejövő pacs.008 és pacs.004 üzeneteit, darabszám és összeg szerinti összesítésben, illetve a küldő- és fogadó fél szerinti bontásban is. A DRR riport felépítése megegyezik a CRR-nél részletezettekkel, lásd CRR részfejezetben. A DRR riportban nem egy ciklus, hanem az adott elszámolási nap valamennyi ciklusának tételei szerepelnek Közvetlen résztvevőnként és a hozzájuk tartozó Közvetett résztvevőkre vonatkozóan.A DRR formája: XML.
 • DTRMinden naptári napon, az elszámolási nap végén, azaz az utolsó Rekonsziliációs ciklus zárásakor az aktuális tranzakciós riport (CTR) mellett a rendszer elkészíti a nap végi tranzakciós riportot, a DTR (Daily Transaction Report) is. A DTR struktúrája megegyezik a CTR-rel, viszont a riportban nem egy ciklus, hanem az adott elszámolási nap tételei szerepelnek Közvetlen résztvevőnként és a hozzájuk tartozó Közvetett résztvevőkre vonatkozóan.A DTR riportot a Közvetlen résztvevőknek magukra kell letölteniük, azt a rendszer nem küldi ki automatikusan.A DTR formája: XML.

A rekonsziliáció menete
A rekonsziliáció végrehajtása a Közvetlen résztvevők feladata. Amennyiben valamelyik Közvetlen résztvevő nem tudja feldolgozni, vagy letölteni az adott riportot, esetleg elveszik az adott riport, úgy lehetősége van a GIROInstant monitoron keresztül tetszés szerint a későbbiekben letölteni azokat.

A riportok letöltése és fogadása után a Közvetlen résztvevő az egyeztetést végre tudja hajtani a korábban említett összesítő (CRR, illetve DRR), vagy tranzakció szintű riportok (CTR, illetve DTR) használatával.
Összesítő riportok esetén:

 1. A Közvetlen résztvevő elkészíti a megfelelő összesítéseket a saját rendszereiben.
 2. Összeveti a kapott eredményeket a CRR és CTR, illetve a DRR és DTR riportok tartalmával.
 3. Amennyiben eltérést nem tapasztal, a rekonsziliáció lezártnak tekinthető.
 4. Eltérés esetén a GIROInstant monitoron keresztül lehetősége van egy tételes tranzakciós listát lekérdezni az általa meghatározott időszakra, mely lista elemi szinten tartalmazza a Közvetlen résztvevő a hozzá tartozó Közvetett résztvevők feldolgozott tranzakcióit.
 5. A tételes lista ellenőrzése és a Közvetlen résztvevő saját adataival történő összevetéséből az eltérés pontos oka meghatározható, mely alapján további vizsgálatok és intézkedések hajthatók végre.

Tranzakció szintű riportok esetén:

 1. A Közvetlen résztvevő a saját rendszereiből kinyeri a tranzakciók tételes listáját
 2. Összeveti a kapott listát a CTR vagy a DTR riportokkal
 3. Amennyiben eltérést nem tapasztal, a rekonsziliáció lezártnak tekinthető.
 4. Eltérés esetén a tételes listán beazonosítható az eltérés pontos oka, mely alapján további vizsgálatok és intézkedések hajthatók végre

7. MELLÉKLET: SZAKKIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

A táblázat összevontan tartalmazza a HCT_Inst, a Másodlagos számlaazonosító, a Fizetési kérelem szolgáltatás szabálykönyveiben és a GIROInstant Likviditáskezelési ismertetőben használt szakkifejezések és rövidítések magyarázatát.

Szakkifejezés Magyarázat
AFR hitelkeret A közvetlen rendszertag által egy VIBER-üzemidőn kívüli időszak alatt maximálisan felvehető AFR-hitel értékét mutatja meg. A soron következő VIBER-üzemidőn kívüli időszakra vonatkozó AFR-hitelkeretet minden elszámolásforgalmi munkanap végén az MNB számolja és állapítja meg.
Alsó küszöbérték Amennyiben az automatikus, illetve a manuális ellenőrzés pillanatában a teljesítési számla egyenlegének értéke ez alatt van, a GIROInstant rendszer automatikus likviditás beutaláskérést kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának terhére.
Átutalás A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás.
Bank A HCT Inst sémát bemutató fejezetekben a fizetési számlát vezető, kiegyenlítésben részt vevő Pénzforgalmi Szolgáltató kifejezés helyett az SCT Inst sémával való összhang megtartása miatt használt kifejezés.
Bankkód A pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, a belföldi pénzforgalmi jelzőszámok első három számjegye.
Beutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájáról a letéti gyűjtőszámlára az alsó küszöbérték túllépésekor
BIC Bank Identifier Code / A SWIFT rendszerben használatos üzleti (bank) azonosító kód
CAP A GIROInstant Közvetlen résztvevője által, Közvetett résztvevőnként meghatározható korlát, mellyel megszabható, hogy az adott Közvetett résztvevő napi terhelései mennyivel haladhatják meg a jóváírásait.
Credit Line A teljesítési számla elérhető egyenlegének a kiegyenlített nettó forgalommal korrigált értéke.
CSM Clearing and Settlement Mechanism / Elszámolási és kiegyenlítési mechanizmus
EACHA European Automated Clearing House Association / Európai Klíringházak Szövetsége
Elérhető egyenleg A Teljesítési számla egyenlege, mely az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgál. Az elérhető egyenleget az elszámolt azonnali átutalások nettó forgalmi értéke, illetve a Közvetlen résztvevő fedezet ki- és beutalásai módosítják.
Elszámolás Pénzkövetelések és tartozások kölcsönös beszámítása,
jóváírások és terhelések alapján a bankközi egyenlegek kiszámítása.
EPC European Payments Council / Európai Pénzforgalmi Tanács
Értéknap Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Felhasználó A GIROInstant kiegészítő szolgáltatásainak használatára szerződött jogi személy.
Felső küszöbérték Amennyiben az automatikus, illetve a manuális ellenőrzés pillanatában a teljesítési számla egyenlegének értéke e felett van, a GIROInstant rendszer automatikus likviditás kiutalást kezdeményez a Közvetlen résztvevő VIBER számlájának javára.
Fizetési kérelem szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:
fizetési kérelem kezdeményezésére és visszahívására, ill. a kérelem és a visszahívás megválaszolására (elfogadás vagy elutasítás) vonatkozó üzenetek befogadása, vizsgálata, feldolgozása, továbbítása.
Fizetési megbízás A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés.
Fizetési művelet A fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési rendszer Elszámolási, illetve kiegyenlítési rendszer, amely a fizetési műveletek feldolgozására, elszámolására vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, valamint egységes szabályokat alkalmaz.
Fizetési séma Szabályok, előírások, szabványok és üzenetsablonok (XSD) gyűjteménye
Fizetési számla Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is.
Fizető fél Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, vagy
d) aki a fizetési kérelem címzettje.
Fizető fél szolgáltatója Az a szolgáltató, amely a Fizető félnek pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, vagy a Fizető félnek címzett fizetési kérelmet fogadja.
Fogyasztó A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
GIRO Zrt. A GIROInstant központi platformjának és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások központi infrastruktúrájának az üzemeltetője.
GIROInstant / GIROInst rendszer A GIRO Zrt. által működtetett, a Bankközi Klíring Rendszer részét képező, az átutalások folyamatos és azonnali elszámolását és kiegyenlítését végző, a HCT Inst sémán alapuló azonnali átutalás alapszolgáltatást megvalósító számítástechnikai rendszer. A GIROInst rendszer része a Kiegészítő szolgáltatások (Fizetési kérelem és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás) továbbá a központi rendszer integrálását és kiszolgálását megvalósító további rendszerelemek, alkalmazások.
HCT Inst Instant Hungarian Credit Transfer, magyar sajátosságokkal kiegészített SCT Inst fizetési séma.

A GIROInstant alapszolgáltatása.

HKNY Hitel Keret Nyilvántartó. VIBER nyitvatartási időn túl, extra fedezet bevonás lehetőségét biztosító modul, mely a GIROInstant résztvevőinek elkülönítetten analitikus nyilvántartást vezet.
IBAN International Bank Account Number – A fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál.
Kedvezményezett Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Kezdeményező fél szolgáltatója A Kezdeményező fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Kezdeményező fél (Kezdeményező) Az a jogalany,
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad.
Kiegészítő szolgáltatások A GIROInstant (alapszolgáltatáson kívüli) egyéb szolgáltatásai: Fizetési kérelem szolgáltatás és Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás
Kiegyenlítés A rendszer résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlítése a teljesítési számlákon.
Kiegyenlített nettó forgalom A GIROInstant-beli kiegyenlített jóváírások (fogadott összegek) és kiegyenlített terhelések (küldött összegek) különbsége. Közvetlen résztvevő esetén a kiegyenlített nettó forgalom értéke a rekonsziliációs ciklusok végén átvezetésre kerül a Credit Line-ra, míg a Közvetett résztvevők esetén az elszámolási nap végén nullázódik.
Kiutalás Átutalás a Közvetlen résztvevő VIBER számlájára a letéti gyűjtőszámláról a felső küszöbérték túllépésekor.
Közvetett résztvevő Az a Résztvevő, amelynek fizetési forgalma a fizetési rendszerben egy Közvetlen Résztvevőnél vezetett fizetési számláján bonyolódik. A Közvetett Résztvevő nem áll szerződéses jogviszonyban a GIRO Zrt.-vel, jogait és kötelezettségeit a Közvetlen Résztvevővel kötött szerződése tartalmazza.
Közvetlen résztvevő Az az együttműködő fél, amely a saját és megbízói fizetési műveleteiből származó követelését és tartozását a teljesítést végző együttműködő fél által vezetett fizetési számláján a többi közvetlen résztvevő fizetési számlájával vagy egy központi technikai számlával szemben rendezi.
Küldő fél Az a jogalany, aki a fizetési kérelmet benyújtja a szolgáltatóján keresztül vagy közvetlenül a GIRO-nak.
Küldő fél szolgáltatója A Küldő fél GIRO Zrt.-vel szerződött szolgáltatója.
Letéti gyűjtőszámla A Rendszertag pénzforgalmi szolgáltató megbízásainak valós időben történő kiegyenlítéséhez szükséges fedezeti összegeket tároló, az MNB-nél erre a célra nyitott számla.
A letéti gyűjtőszámla egyenlege VIBER nyitvatartási időben megegyezik a teljesítési számlák összesített egyenlegével.
Likviditás Az átutalás teljesítéséhez szükséges, a teljesítési számlán rendelkezésre álló egyenleg.
Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás A GIROInstant rendszer kiegészítő szolgáltatása:
a másodlagos számlaazonosítók az ügyfél címezhetőségét elősegítő, a GIRO által nyilvántartott speciális karaktersorozat (pl. mobiltelefonszám, elektronikus levelezési cím, adóazonosító jel vagy adószám) központi adatbázisának üzemeltetése és annak biztosítása, hogy a Bankok másodlagos számlaazonosítókat regisztrálhassanak, törölhessenek, illetve kérdezhessenek le.
MNB Magyar Nemzeti Bank
Pénz Bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz.
Pénzforgalmi intézmény Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvényben meghatározott fogalom.
Pénzforgalmi jelzőszám Olyan, a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 1. melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely egy adott pénznemben vezetett fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál.
Pénzforgalmi számla Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.
Pénzforgalmi szolgáltatás a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése,
d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,
e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása,
f) a készpénzátutalás,
g) a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,
h) a számlainformációs szolgáltatás
Pénzforgalmi szolgáltató / Pfsz. Az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és Magyar Államkincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.
Referencia-szint A teljesítési számlaegyenleg – Közvetlen résztvevő által definiált – értéke, amelyre a ki- és beutalás után vissza kell állni.
Rendelkezésre jogosult A számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy.
REST hívás A REST (Representational State Transfer) egy kifejezetten HTTP protokollra fejlesztett kommunikációs architektúra típus, mely kliens és szerver közti kommunikáció megvalósítására használható. A REST protokollon nem kizárólag XML üzeneteket lehet forgalmazni, használható többek között egyszerű szöveg, vagy JSON formátum  továbbítására is. A kliensek kéréseket indítanak a szerverek felé; a szerverek kéréseket dolgoznak fel és a megfelelő választ küldik vissza.

A NAS (Nets Addressing Service) kéréseket a MIG-ben (Message Implementation Guideline) ismertetett HTTPS alapú URL segítségével lehet feltenni.

SCT Inst SEPA Instant Credit Transfer, az EPC sémája az azonnali fizetéshez.
SEPA Single Euro Payments Area / Egységes Euró Fizetési Övezet
A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.
SOAP Simple Object Access Protocol egy protokoll, amelyet webszolgáltatások hálózaton keresztüli kommunikációjához használnak.

Nem kötődik szigorúan a HTTP protokollhoz, viszont csak XML üzenetekkel kommunikál.

Számlatulajdonos A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél.
Teljesítési számla A GIROInstant rendszer alapszolgáltatást igénybe vevő Közvetlen résztvevők mindenkori likviditását tartalmazó, azonnali tranzakcióinak teljesítésére felhasználható, az elszámolás és kiegyenlítés fedezetéül szolgáló számla.
Terhelési nap Az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
Transzfer megbízás A teljesítési számla egyenlegét módosító (kiutalási vagy beutalási) fizetési megbízás.
Tranzakció Az átutalás, fizetési megbízás és kivizsgálási üzenet szinonimájaként használt kifejezés.
Ügyfél A fizető fél vagy a kedvezményezett.
VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, melyet az MNB működtet.
XML Extensible Markup Language
Öndokumentáló formátum, amely struktúra- és mezőneveket ír le speciális értékekkel, adattartalommal együtt.
XSD XML Schema Definition / séma definíció / üzenetsablon
Az XSD segítségével felírhatóak azok a szabályrendszerek, amelyeknek meg kell, hogy feleljen egy XML dokumentum ahhoz, hogy “érvényes” legyen az adott fizetési sémában.

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra – HCT Inst feldolgozás – Sikeres üzenetáramlás logikai folyamatábrája
2. ábra– Sikeresen feldolgozott azonnali átutalás és státusz riport
3. ábra – GIROInstant által visszautasított azonnali átutalás
4. ábra – A Kedvezményezett bankja által visszautasított azonnali átutalás
5. ábra – A Kedvezményezett bank általi, opcionális újraküldés
6. ábra – A Kezdeményező bank kivizsgáló üzenetet küld a time-out után
7. ábra – Az eredeti Kedvezményezett bank elfogadja a visszahívást
8. ábra – Az eredeti Kedvezményezett bank elutasítja a visszahívást
9. ábra – A maximális végrehajtási idő folyamatábrája
10. ábra – Az elvárt végrehajtási idő folyamatábrája – első 5 másodperc
11. ábra – Az elvárt végrehajtási idő folyamatábrája – második 5 másodperc
12. ábra – A time-out határidő folyamatábrája

VÁLTOZÁSLISTA

A HCT Inst Szabálykönyv 2.1 verzió változásai a 2.0 verzióhoz képest
A lista felépítése:

 1. oszlop: a változás egyedi azonosítója (sorszáma)
 2. oszlop: a változással érintett fejezet
 3. oszlop: a változás rövid leírása
 4. oszlop: a változás típusa

A változás típusa:
csere: fogalom, kifejezés, paragrafus lecserélése
FRISS: tartalom frissítése
kieg: magyarázat, paragrafus kiegészítése
MOD: szöveg módosítása
STRUKT: fejezet, szövegrész tartalmának átstrukturálása
TYPO: gépelési hibák javítása
új: új fejezet/ábra / szövegrész beszúrása
vált: magyarázat, szövegrész megváltoztatása

sorszám fejezet leírás típus
1. 2.2.1. Fizetési megbízások típusai, azonosítói és indokai ellenőrzött és nem ellenőrzött mezők KIEG
2. gépelési hibák javítása (pl. ACSC helyett ACSP, MD03 helyett MD07) TYPO
3. 3.6. A Kezdeményező bank kivizsgálási üzenetet küld kivizsgálás 5 alkalma 1 napon belül lehetséges KIEG
4. 3.8. A Kezdeményező bank visszahívást küld, amelyet a Kedvezményezett bank elfogad szöveg módosítása,

7. ábra

VÁLT

CSERE

5. 2. Melléklet: Elvárt és Maximális végrehajtási idő fogalmak szétválasztása ábrák cseréje MOD

CSERE

6.. 3. Melléklet: Magyar sajátoságok Fizetési kérelemre adott HCT_Inst válasz KIEG
7. Swift átutalás jelzése (H-SWIFT) ÚJ
8. Adathordozó megjelenítése (H-DATA) ÚJ
9. Példák CSERE
10. Fizetési helyzet típusa (H-TYPE) KIEG
11. GIRO Zrt. díjszabására vonatkozó megjegyzés STRUKT
12. 4. Melléklet: Visszautasítási kódok ÚJ
13. 6. Melléklet: Riportok Ciklus- és napvégi tranzakciós riportok

(CTR és DTR)

ÚJ
14. Hitelkeret felhasználás ÚJ
15. 7. Melléklet SZAKKIFEJEZÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK FRISS
16. Változáslista A lista beszúrása és felépítésének magyarázata ÚJ
 • 6 European Association of Corporate Treasurers
 • 7 A másodlagos azonosító a címzett ügyfél azonosítására használható. Átutalási megbízásban a címzett ügyfél a kedvezményezett, a fizetési kérelemben pedig a címzett ügyfél a fizető fél. A fizetési kérelmet teljesítő átutalásban tehát a fizető félnél kell jelezni a másodlagos számlaazonosítóval kezdeményezett címzést.

Here you can create the content that will be used within the module.

Here you can create the content that will be used within the module.