Slider

« vissza

Mire és hogyan fogjuk használni az azonnali fizetést

A lehetőségek végtelen tárháza?

Az azonnali fizetést megvalósító projekt egy kívülálló szemlélő számára akár banki belügynek is tűnhet. A végfelhasználókat általában nem érdekli, hogy mi zajlik a banki motorháztetők alatt.  Egészen addig van ez így, amíg a fejlesztések nem érintik és változtatják meg érdemben a felhasználók által elvárt, vagy érzékelt szolgáltatási szintet. A napközbeni utalás 2012-es bevezetése is nagy változást és gyorsulást hozott a pénzforgalomban. Számos fizetési helyzetben és számos cégnek hozott ez jelentős javulást. A végfelhasználók azonban néhány esetben szinte semmilyen vagy jelentéktelen változásokat érzékeltek csak. Nagyobb vállaltoknál például a pénzügyi osztály ügyintézői a vállalatirányítási rendszerek működési logikáját követve továbbra is csak naponta egyszer dolgozták, dolgozzák fel az amúgy most már óránként érkező utalásokat. Az átutalással vásárló cégek szempontjából tehát továbbra is csak egy nap alatt ér el a pénz a kereskedő vállalatirányítási rendszerébe. Egy átlagos magánember valószínűleg nem sokat törődik azzal, hogy a családi pótlék jóváírásáról miért a hajnali órákban, a fizetéséről pedig napközben kap SMS-t. Ezidáig elfogadta és megelégedett azzal, hogy a fizetésnapon megkapta a fizetését. A napközbeni elszámolási ciklusok időzítésével is csak a gazdasági szereplők azon köre foglalkozott, akiknek számít, hogy egy utalás egy óra, vagy 10 perc alatt teljesül.  A motorháztető alatti pénzforgalmi változások tehát nem gyűrűztek át teljesen a reálgazdaságba.

Az azonnali fizetés esetében azonban sokkal drámaibb lesz a változás. A fogyasztók tömegesen és várhatóan nagyon gyorsan fogják megtapasztalni azt, hogy átutalásaik azonnal teljesülnek. Ezzel egyidejűleg várhatóan teljesen meg fognak változni elvárásaik nemcsak a bankokkal, hanem a gazdasági élet minden szereplőjével szemben. Érdemes tehát mindenkinek megértenie azt, hogy az azonnali fizetés hogyan fogja átalakítani a fizetések jelenlegi piacát, illetve azt is, hogy milyen új elektronikus fizetési helyzetek, műveletek jelennek még meg. Az alábbi, az azonnali fizetés tipikus felhasználási eseteit bemutató összeállítás már megvalósult nemzetközi példák és nemzetközi szakmai dokumentumok alapján készült. Az összeállítást azzal a céllal készítettük, hogy segítsük a bankszektor, a vállalatok és az állami szféra szereplőinek a felkészülését az azonnali fizetés bevezetését követően előálló, fundamentálisan új piaci helyzetre.

A magánszemélyek közötti tranzakciók (P2P)

A P2P utalások darabszáma pénzforgalmi szempontból nem tekinthető jelentősnek (nem tartoznak ide például a kiskereskedelmi fizetések). Ennek ellenére szinte minden hasonló felsorolás ezzel a felhasználási esettel kezdődik. És számos országban (Svédország, Spanyolország, Szingapúr) ez az az azonnali fizetési szolgáltatás, melyet először vezettek be a bankok, és amellyel legelőször találkoznak a fogyasztók. Ennek oka országonként eltérő lehet. Kétségtelen, hogy a P2P fizetések pénzforgalmi szolgáltatási szempontból egyszerűnek tekinthetők, könnyű megvalósítani őket. Talán fontosabb szempont azonban az, hogy a P2P fizetések bevezetésével viszonylag rövid idő alatt és könnyen tömeges felhasználói bázis építhető ki (még akkor is, ha az átlagos havi tranzakciószám alacsony). A fizetési szolgáltatások bevezetése és sikeressé tétele során a tömeges kínálat és kereslet megteremtése óriási kihívást jelent. A Swish (Svédország) és a Jiffy (Olaszország) mobilfizetési applikációk esetében is a P2P bevezetését és tömegessé válását hamarosan követte a fizetési megoldás kiterjesztése a kiskereskedelmi piacra. A kiskereskedelmi szereplők azonban csak olyan fizetési módokat vezetnek be szívesen, melyek esetében tömeges tranzakciószámra számíthatnak. Az Erzsébet kártya hazai elterjedésének dinamikája nagyon jól rávilágít erre az összefüggésre.

A magánszemélyek azonban nem utalni akarnak egymásnak, hanem egyszerű megoldást, megoldásokat keresnek mindennapos problémáikra. Az erre az elvárásra adott piaci válasz jól megfigyelhető a mobilfizetési applikációk kialakításában. A fő funkció nem az egyszerű, személyek közötti utalás, hanem a különböző, de tömeges fizetési helyzetekre adott egyedi megoldások. Ennek megfelelően az alábbi tipikus mobilfizetési funkciók, fizetési megoldások terjednek:

  • csoportos költségmegosztás (vacsora, osztálypénz)
  • személyes tartozás kiegyenlítése (fizetési kérelem)
  • családon belüli pénzküldés
  • „sharing economy” fizetések
  • nemzeti P2P utalások
  • határon átnyúló P2P utalások

A P2P fizetések szinte kivétel nélkül mobilfizetések is, azaz a szolgáltatások mobilapplikációra épülnek. A P2P fizetések használatával a fogyasztók tömegei tapasztalják meg, hogy az utalások kedvezményezettjei azonnal értesítést kapnak, és azonnal felhasználhatják a kapott pénzt. Ettől a pillanattól kezdve a fogyasztók tömegei fogják elvárni különböző szolgáltatóiktól, hogy az átutalt összegeket azonnal feldolgozzák, jóváírják. Angliában például számos hitelkártya társaság szembesült ezzel a problémával, hogy a hétvégén kapott befizetéseket nem tudták feldolgozni és ez ügyfélpanaszokhoz vezetett (letiltott kártyák). A P2P fizetések megjelenését követően tehát nagyon gyorsan fogyasztói elvárássá fog válni az utalások azonnali és folyamatos feldolgozása nemcsak a banki térben, hanem minden szolgáltató számára.

Kereskedelmi és egyéb fizetések (P2B, P2b, P2G)

A magánszemélyek által áru vagy szolgáltatás ellenében teljesített fizetések darabszáma is és részaránya is rendkívül magas.  Jelenleg ezt a piaci szegmenset Magyarországon egyértelműen a készpénzhasználat és a nemzetközi kártyatársaságok uralják.

A POS (point of sale) fizetések

A bolti fizetések esetében a szakértők Európában az azonnali fizetés és a PSD2 szabályozás kombinációjától várják a nagy áttörést. A PSD2 szabályozás alapján a nagyobb kereskedőknek érdemessé válik ú.n. fizetéskezdeményezési szolgáltatóvá válni, és saját mobil applikációjukba integrálni a közvetlen, bankszámláról érkező bolti (azonnali) fizetéseket. A várakozás az, hogy ezzel a fizetési móddal egyszerűbbé és olcsóbbá válik a fizetés, mert a kártyás fizetés 4 szereplője helyett csak két szereplő vesz részt a fizetési folyamatban. A kereskedő pedig az így megtakarított költséget meg tudja osztani ügyfelével, aki így motiválttá válik arra, hogy ezt a fizetési módot válassza.

A kisebb forgalmú (és különösen a nagyobb egyedi értékű árukat forgalmazó) kereskedők esetében pedig várhatóan rohamosan fog terjedni a másodlagos azonosítók (pl. mobiltelefonszámok) használata. A vásárló számára a másodlagos azonosító használatával könnyűvé, egyszerűvé válik egy eseti mobilfizetés indítása is, amivel a kereskedő meg tudja spórolni a kártyahasználat után fizetett tranzakciós díjat.

E- és M-kereskedelem

Egyes előrejelzések az elektronikus (e-) és mobil (m-) kereskedelemben is az azonnali fizetés még jelentősebb térnyerését jósolják. A POS (fizikai bolt) fizetések területén a kártyatársaságok nagyon erős pozícióval rendelkeznek a sebesség, az ügyfélélmény és a piaci dominancia szempontjából is. Az e-kereskedelemben azonban a kártyatársaságoknak mindezidáig nem sikerült egy egységes, biztonságos, széleskörűen használható, gyors és ügyfélbarát fizetési megoldást nyújtaniuk. Az e-kereskedelemi cégek ezért sokszor nagyon magas kosárelhagyási rátával szembesülnek a fizetési folyamat során. Az azonnali fizetésre épülő fizetési megoldások tehát jó eséllyel vehetik fel a versenyt az e-kereskedelem nagyon gyorsan növekvő piacán. A kereskedők az alacsonyabb költségek, a gyorsabb pénzhez jutás és az alacsonyabb visszaélési ráta miatt fordulnak az átutalásra épülő, ú.n. e-payment megoldások felé. Németországban (giropay, Sofort) és Hollandiában (iDEAL) már ma is nagy az e-payment fizetések aránya az e-kereskedelemben. Az azonnali fizetési infrastruktúra kiépítése és a PSD2 szabályozás miatt hazánkban is az e-payment rohamos terjedésére lehet számítani.

Adományok utalása

Az adományok gyűjtésében az adomány azonnali megérkezése, az azonnali visszaigazolás növeli az adakozó kedvet. A svéd azonnali fizetési rendszer egyik csúcsterhelése például egy televízióban sugárzott adományokat gyűjtő műsorhoz köthető. Érdemes tehát az érintett, érdekelt szervezeteknek ezt átgondolni és élni az új lehetőségekkel.

Felfüggesztett szolgáltatások aktiválása

Nagyon sokan kerültek már életük során olyan helyeztbe, hogy számlabefizetés elmaradása miatt korlátozták kimenő telefonhívásait, vagy például hitelkártyájuk használhatóságát. Az azonnali fizetéssel akár hétvégén is rendezhetővé vállnak a késedelmek, de a szolgáltatóknak is elérhetővé és azonnalivá kell tenni ezt a rendezési lehetőséget.

Bankkártya feltöltése

Az előre feltöltött kártyák használata egyre nagyobb népszerűségnek örvend.  Ezek a kártyák számos ügyfélnek és élethelyzetben nyújtanak tökéletes megoldást. A kártyákat azonban időnként fel kell tölteni, mert nem áll mögöttük hitelkeret, vagy folyószámla. Az egyenleg lecsökkenése azonban sokszor csak későn, egy fizetés visszautasítása okán derül ki. Ilyenkor nyújt segítséget egy azonnali utalással végrehajtott feltöltés. A feltöltés azonnali feldolgozására azonban a kártyákat kibocsájtó szolgáltatóknak is fel kell készülniük.

Használt autó vásárlás, és egyéb nagy értékű vásárlások

A nagy értékű vásárlások fizetése általában számla ellenében, átutalással történik. Az azonnali utalással nem csak az utalás válik gyorsabbá, hanem ez a lehetőség elérhető lesz hétvégén és hétköznapokon a szokásos munkaidőn kívüli órákban is.

Háztartási és szakmunkák kifizetése

A gazdaság ezen területe számos kormányzati intézkedésnek köszönhetően folyamatosan fehéredik. A bankkártya használata nem életszerű, nem gazdaságos és sokszor egyszerűen nem is elérhető a szolgáltatást nyújtók számára. Az azonnali mobilfizetés logikus alternatívája lehet a készpénz használatának. A fizetést megkönnyíti a másodlagos azonosítók használata.

Üzleti és állami utalások magánszemélyeknek (B2P, G2P)

A vállalatok és állami szervezetek magánszemélyeknek szóló kifizetései esetében az azonnali fizetés lehetőséget teremt az ügyfélélmény javítására, egyes esetekben a készpénzhasználat kiváltására. Az üzleti, ügyviteli folyamatok átalakítása időt igényel, érdemes tehát a felkészülést időben, akár már az azonnali fizetési rendszer indulása előtt elkezdeni.

Bérutalások

Globális trend a munkaerőpiac és a foglakoztatási formák változása. Terjednek az atipikus, flexibilis foglalkoztatási formák, az eseti megbízási szerződések, gyakorivá vállnak az eseti, teljesítés ellenében azonnal végrehajtott kifizetések. Ezek gyakorta még vagy készpénzben történnek (például építőiparban), vagy jelentős késéssel. Azok a vállalatok, akik versenyképesek akarnak maradni a változó munkaerőpiacon, alkalmazkodniuk kell ezekhez a trendekhez, és képesnek kell lenniük a kifizetések azonnali és akár munkaidőn kívüli teljesítésére is. Ehhez nyújt tökéletes infrastruktúrát az azonnali utalás.

Biztosítási és egyéb üzleti kártérítések

A biztosítási kártérítések esetében sokszor a kár jellege miatt nagyon fontos a sebesség. Az azonnali fizetéssel lehetővé válik a kártérítések akár hétvégén történő kifizetése. Az egyéb üzleti jellegű kártérítések, kompenzációk esetében pedig az ügyfélélmény javulhat jelentősen. Az ügyfelek többsége egy azonnali, banki utalást sokkal többre értékel, mint egy később felhasználható számlajóváírást, vagy kupont. Érdemes tehát ezen elgondolkodni minden olyan vállalatnak, mely szeretné ügyfelei lojalitását növelni a panaszkezelési folyamatok átalakításával.

Hitelek folyósítása

A kisösszegű, esetleg előre nem tervezetten igényelt hitelek esetében várhatóan ügyfélelvárás lesz a hitel azonnali, akár hétvégi folyósítása. Az ilyen jellegű hiteleket folyósító vállalkozásoknak érdemes tehát felkészülni az azonnali hitelfolyósításra. Az azonnali folyósítás lehetőségével várhatóan új termékek is megjelennek a piacon, és növekszik az ilyen jellegű hitelek volumene. Az Egyesült Királyságban az azonnali hitelfolyósítás lehetősége mára már szinte minden ilyen szolgáltatást végző vállalkozásnál elérhetővé vált.

A vállalatok közötti utalások

A vállalati utalások folyamata általában mind a banki, mind a vállalati oldalon bonyolultabb, mint a lakossági utalások esetében. A nagy volumenek miatt magas fokú az automatizáltság, ezért a fejlesztések, változtatások is nehézkesebbek. Ennek megfelelően az azonnali utalásra való átállás ugyan költséges lehet, de a várható előnyök is jelentősek. A vállaltoknak különösen az alábbi területek érdemes megvizsgálniuk:

  • vámfizetés
  • cash-flow menedzsment
  • számlák stp (Straight-through processing) feldolgozása
  • DVP (delivery versus payment) utalások

És végül a gépek közötti tranzakciók

Talán ez az a terület, a gépek által automatikusan végrehajtott utalások, melyet a legfuturisztikusibbnak élünk meg. Ugyanakkor nem kell sok képzelőerő ahhoz, hogy belássuk, hogy ezek a tranzakciók érezhetően kényelmesebbé tudják tenni mindennapi életünket. Nem kell majd keresgélni a parkolóházakban a fizetőautomatát, és így sorba sem kell majd állni. A köztéri parkolás kifizetése is automatizálható és a gépekre bízható, ahogy az autópálya díj fizetése is. Ebbe a kategóriába sorolható a virtuális asszisztensek (pl a Siri) segítségével végezhető utalások is. Ilyen szolgáltatást indított már a HSCB és a Barclays is az Egyesült Királyságban. Noha ezek a szolgáltatások most még csak viszonylag egyszerű funkciókat tartalmaznak, valószínűleg nem kell sokat várnunk arra, hogy a virtuális asszisztensünk automatikusan találja ki és ajánlja fel, vagy döntsön a fizetendő tételekről. Ahogy talán arra sem kell sokat várnunk, hogy a hűtőnk rendelje meg és fizesse ki kedvenc, de épp kifogyó élelmiszerünket. Ezen szolgáltatásokhoz elképzelhetetlenek azonnali, és mindig, 7/24-ben működő fizetési infrastruktúra nélkül.

Még folytathatnánk a felsorolást, mert az azonnali fizetés szempontjából releváns élethelyzetek vagy üzleti folyamatok száma szinte végtelen. Csakhogy legvégül egy nagyon partikuláris, de az érintettek számára rendkívül fontos példát említsünk, Lengyelországban az azonnali utalás hétvégi elérhetősége tette lehetővé azt, hogy óvadék azonnali megfizetésével a gyanúsítottak számára elkerülhető legyen az őrizetbe vételt sokszor automatikusan követő előzetes letartóztatás. Az azonnali utalási rendszernek köszönhetően ugyanis nemcsak gyorsabbak lesznek az átutalások, hanem a pénzforgalmi szolgáltatások folyamatosan, minden nap elérhetővé válnak. Az azonnali utalási infrastruktúra hamarosan elkészül, a bankok pedig a PSD2 szabályozás alapján kénytelenek lesznek megnyitni kapuikat. Ezek a fejlesztések azonban csak egy lehetőséget teremtenek a gazdaság valamennyi szereplője számára. A fizetési megoldásoknak és az üzleti innovációnak a valós élethelyzetekben valós problémákra kell megoldást nyújtaniuk. A pénzforgalom a gazdaság szinte minden területét, minden szereplőjét érinti. Lesznek olyan szereplők, akiknek ez jelentős üzleti lehetőséget hoz, vagy lehetőséget teremt egy jóval magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás megvalósítására.  És persze lesznek olyanok is, akiket csak a folyamatosan online, X, Y, és Z generáció kíméletlen elvárásai fognak rákényszeríteni a változtatásra.  Mindenkinek érdemes tehát elkezdeni akár már ma a felkészülést. Megvizsgálni, mit hozhat, és milyen változásokat hoz biztosan az azonnali utalás az adott szervezet üzleti folyamataiban. És akár érdemes érdeklődni a számlavezető bankoknál is, hogy ők mit és hogyan változtatnak pénzforgalmi szolgáltatásaikban, folyamataikban.